Địa lí lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Địa lí lớp 4
Giải bài tập Địa lí lớp 4 (SGK Địa 4) mới nhất phần thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du; con người ở đồng bằng
Bài 1 trang 154 Địa 4, Nêu những dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất phong phú về hải sản.
Nêu những dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất phong phú về hải sản.
Bài 3 trang 154 SGK Địa 4, Nêu một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ.
Nêu một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ.
Quan sát các hình trên, nêu thứ tự các công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản.
Quan sát các hình trên, nêu thứ tự các công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản.
Bài 2 trang 151 SGK Địa 4, Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta.
Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta.
Bài 3 trang 151 SGK Địa 4, Sưu tầm tranh ảnh và các tư liệu về biển, đảo và quần đảo của nước ta.
Sưu tầm tranh ảnh và các tư liệu về biển, đảo và quần đảo của nước ta. 
Dầu khí khai thác ở nước ta được dùng để làm gì ?
Dầu khí khai thác ở nước ta được dùng để làm gì ?

Quảng cáo
Quan sát hình 1 Cho biết Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta ?
Quan sát hình 1 : Cho biết Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta ?
Em hãy cho biết các quần đảo này thuộc tỉnh (thành phố) nào ?
Em hãy cho biết các quần đảo này thuộc tỉnh (thành phố) nào ?
Bài 1 trang 151 Địa 4, Chỉ trên bản đồ và mô tả về vùng biển của nước ta.
Chỉ trên bản đồ và mô tả về vùng biển của nước ta.
Bài 2 trang 149 SGK Địa 4, Qua bảng ghi tên hàng chuyên chở từ Đà Nẵng đi nơi khác, em nêu tên một...
Qua bảng ghi tên hàng chuyên chở từ Đà Nẵng đi nơi khác, em nêu tên một số ngành sản xuất của Đà Nẵng.

Luyện tập

Unit 8. What subject do you have today? trang 32 SBT Anh 4 mới: A. PHONICS 1) Complete and say
A. PHONICS 1) Complete and say the words aloud. 1. subject 2. subjects 3. district 4. districts . Unit 8. What subject do you have today? trang 32 Sách bài...
Nêu vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp: Bài 24: Nước cần cho sự sống
Nêu vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp: Bài 24: Nước cần cho sự sống. Nêu vai trò của...
Đọc bài thơ “Chợ Tết” rồi trả lời các câu hỏi sau, Người các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh bình minh tráng...
Chợ tết - Đọc bài thơ “Chợ Tết" rồi trả lời các câu hỏi sau. Người các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh...
Câu 2 trang 10 Vở bài tập Lịch sử 4: Điền các từ ngữ: phong tục truyền thống, khuất phục, tiếp thu, trang sức...
Câu 2 trang 10 Vở bài tập Lịch sử 4. Điền các từ ngữ: phong tục truyền thống, khuất phục, tiếp thu, trang sức...
Bài 2 trang 100 SGK Địa 4, Trình bày đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ.
Đồng bằng Bắc Bộ - Bài 2 trang 100 SGK Địa lí 4. Trình bày đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng...