Địa lí lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Địa lí lớp 4
Giải bài tập Địa lí lớp 4 (SGK Địa 4) mới nhất phần thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du; con người ở đồng bằng

Bài 1 trang 154 Địa 4, Nêu những dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất phong phú...

Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam – Bài 1 trang 154 SGK Địa lí 4. Nêu những dẫn chứng

Bài 3 trang 154 SGK Địa 4, Nêu một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản...

Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam – Bài 3 trang 154 SGK Địa lí 4. Nêu một số nguyên

Quan sát các hình trên, nêu thứ tự các công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản.

Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam – Quan sát các hình trên, nêu thứ tự các công việc từ

Bài 2 trang 151 SGK Địa 4, Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước...

Biển đảo và quần đảo – Bài 2 trang 151 SGK Địa lí 4. Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với

Bài 3 trang 151 SGK Địa 4, Sưu tầm tranh ảnh và các tư liệu về biển, đảo và...

Biển đảo và quần đảo – Bài 3 trang 151 SGK Địa lí 4. Sưu tầm tranh ảnh và các tư liệu về biển, đảo

Dầu khí khai thác ở nước ta được dùng để làm gì ?

Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam – Dầu khí khai thác ở nước ta được dùng để làm gì

Quan sát hình 1 : Cho biết Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước...

Biển đảo và quần đảo – Quan sát hình 1 : Cho biết Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước

Em hãy cho biết các quần đảo này thuộc tỉnh (thành phố) nào ?

Biển đảo và quần đảo – Em hãy cho biết các quần đảo này thuộc tỉnh (thành phố) nào ?. Các quần đảo này thuộc

Bài 1 trang 151 Địa 4, Chỉ trên bản đồ và mô tả về vùng biển của nước ta.

Biển đảo và quần đảo – Bài 1 trang 151 SGK Địa lí 4. Chỉ trên bản đồ và mô tả về vùng biển của

Bài 2 trang 149 SGK Địa 4, Qua bảng ghi tên hàng chuyên chở từ Đà Nẵng đi nơi...

Thành phố Đà Nẵng – Bài 2 trang 149 SGK Địa lí 4. Qua bảng ghi tên hàng chuyên chở từ Đà Nẵng đi nơi

Luyện tập

Các cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất? Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo)
Các cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?: Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo)....
Đọc bài “Sầu riêng” của Mai Văn Tạo rồi trả lời các câu hỏi sau, Sầu riêng là trái quý, trái hiếm của miền...
Sầu riêng - Đọc bài “Sầu riêng” của Mai Văn Tạo rồi trả lời các câu hỏi sau. Sầu riêng là trái quý, trái...
Tập làm văn – Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 19 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1:...
Tìm trong truyện Người ăn xin, viết lại những câu kể lại ý nghĩa của cậu bé. Tập làm văn - Kể lại lời...