Địa lí lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Địa lí lớp 4
Giải bài tập Địa lí lớp 4 (SGK Địa 4) mới nhất phần thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du; con người ở đồng bằng
Bài 1 trang 154 Địa 4, Nêu những dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất phong phú về hải sản.
Nêu những dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất phong phú về hải sản.
Bài 3 trang 154 SGK Địa 4, Nêu một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ.
Nêu một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ.
Quan sát các hình trên, nêu thứ tự các công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản.
Quan sát các hình trên, nêu thứ tự các công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản.
Bài 2 trang 151 SGK Địa 4, Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta.
Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta.
Bài 3 trang 151 SGK Địa 4, Sưu tầm tranh ảnh và các tư liệu về biển, đảo và quần đảo của nước ta.
Sưu tầm tranh ảnh và các tư liệu về biển, đảo và quần đảo của nước ta. 
Dầu khí khai thác ở nước ta được dùng để làm gì ?
Dầu khí khai thác ở nước ta được dùng để làm gì ?
Quảng cáo


Quan sát hình 1 Cho biết Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta ?
Quan sát hình 1 : Cho biết Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta ?
Em hãy cho biết các quần đảo này thuộc tỉnh (thành phố) nào ?
Em hãy cho biết các quần đảo này thuộc tỉnh (thành phố) nào ?
Bài 1 trang 151 Địa 4, Chỉ trên bản đồ và mô tả về vùng biển của nước ta.
Chỉ trên bản đồ và mô tả về vùng biển của nước ta.
Bài 2 trang 149 SGK Địa 4, Qua bảng ghi tên hàng chuyên chở từ Đà Nẵng đi nơi khác, em nêu tên một...
Qua bảng ghi tên hàng chuyên chở từ Đà Nẵng đi nơi khác, em nêu tên một số ngành sản xuất của Đà Nẵng.

Luyện tập

Câu 1 trang 24 Vở bài tập Địa lí 4: Bài 9. Thành phố Đà Lạt
Câu 1 trang 24 Vở bài tập Địa lí 4. Bài 9. Thành phố Đà Lạt Điền từ thích hợp vào chỗ trống rồi...
Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em được nghe hoặc được chứng kiến, Mẹ tôi vốn là người ít khi mua...
- Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em được nghe hoặc được chứng kiến. Mẹ tôi vốn là người ít...
Lesson Six – Unit 10 – Family & Friends Special Edition Grade (lớp 4)
Lesson Six - Unit 10 - Family & Friends Special Edition Grade 4. B. Ok, I take it out.. Bài: Unit 10: In the...
Câu 2 trang 24 Vở bài tập Khoa học 4: Quan sát các hình trang 30, 31 SGK
Câu 2 trang 24 Vở bài tập Khoa học 4. 5. Bài 14. Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa Quan sát...
Bài 1 trang 123 SGK Địa 4, Em hãy nêu những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa...
Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ - Bài 1 trang 123 SGK Địa lí 4. Em hãy nêu...