Địa lí lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Địa lí lớp 4
Giải bài tập Địa lí lớp 4 (SGK Địa 4) mới nhất phần thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du; con người ở đồng bằng
Bài 1 trang 154 Địa 4, Nêu những dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất phong phú về hải sản.
Nêu những dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất phong phú về hải sản.
Bài 3 trang 154 SGK Địa 4, Nêu một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ.
Nêu một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ.
Quan sát các hình trên, nêu thứ tự các công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản.
Quan sát các hình trên, nêu thứ tự các công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản.
Bài 2 trang 151 SGK Địa 4, Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta.
Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta.
Bài 3 trang 151 SGK Địa 4, Sưu tầm tranh ảnh và các tư liệu về biển, đảo và quần đảo của nước ta.
Sưu tầm tranh ảnh và các tư liệu về biển, đảo và quần đảo của nước ta. 
Dầu khí khai thác ở nước ta được dùng để làm gì ?
Dầu khí khai thác ở nước ta được dùng để làm gì ?
Quan sát hình 1 Cho biết Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta ?
Quan sát hình 1 : Cho biết Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta ?
Em hãy cho biết các quần đảo này thuộc tỉnh (thành phố) nào ?
Em hãy cho biết các quần đảo này thuộc tỉnh (thành phố) nào ?
Bài 1 trang 151 Địa 4, Chỉ trên bản đồ và mô tả về vùng biển của nước ta.
Chỉ trên bản đồ và mô tả về vùng biển của nước ta.
Bài 2 trang 149 SGK Địa 4, Qua bảng ghi tên hàng chuyên chở từ Đà Nẵng đi nơi khác, em nêu tên một...
Qua bảng ghi tên hàng chuyên chở từ Đà Nẵng đi nơi khác, em nêu tên một số ngành sản xuất của Đà Nẵng.

Luyện tập

Vẽ tranh cổ động bảo vệ bầu không khí trong sạch: Bài 40: Bảo vệ nguồn không khí trong lành
Vẽ tranh cổ động bảo vệ bầu không khí trong sạch: Bài 40: Bảo vệ nguồn không khí trong lành. Vẽ tranh cổ động...
Làm thí nghiệm để tìm hiểu xem ánh sáng có thể truyền qua một tấm bìa, quyển vở, tấm thủy tinh,. hay không? Bài...
Làm thí nghiệm để tìm hiểu xem ánh sáng có thể truyền qua một tấm bìa, quyển vở, tấm thủy tinh... hay không?: Bài...
Lesson Four: Phonics – Unit 10 – Family & Friends Special Edition Grade (lớp 4)
Lesson Four: Phonics - Unit 10 - Family & Friends Special Edition Grade 4. I eat green jelly, Bài: Unit 10: In the park...
Hãy giải thích sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường mà bạn vẽ: Bài 2: Trao đổi chất...
Hãy giải thích sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường mà bạn vẽ. Bài 2: Trao đổi chất...
Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật, Câu 1. Đọc đoạn văn con ngựa.Câu 2. Đoạn văn miêu...
Con chuồn chuồn nước - Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật. Câu 1. Đọc đoạn văn con...