Địa lí lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Địa lí lớp 4
Giải bài tập Địa lí lớp 4 (SGK Địa 4) mới nhất phần thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du; con người ở đồng bằng
Bài 1 trang 154 Địa 4, Nêu những dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất phong phú...
Nêu những dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất phong phú về hải sản.
Bài 3 trang 154 SGK Địa 4, Nêu một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản...
Nêu một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ.
Quan sát các hình trên, nêu thứ tự các công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản.
Quan sát các hình trên, nêu thứ tự các công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản.
Bài 2 trang 151 SGK Địa 4, Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước...
Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta.
Bài 3 trang 151 SGK Địa 4, Sưu tầm tranh ảnh và các tư liệu về biển, đảo và...
Sưu tầm tranh ảnh và các tư liệu về biển, đảo và quần đảo của nước ta. 
Dầu khí khai thác ở nước ta được dùng để làm gì ?
Dầu khí khai thác ở nước ta được dùng để làm gì ?
Quảng cáo


Quan sát hình 1 Cho biết Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta...
Quan sát hình 1 : Cho biết Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta ?
Em hãy cho biết các quần đảo này thuộc tỉnh (thành phố) nào ?
Em hãy cho biết các quần đảo này thuộc tỉnh (thành phố) nào ?
Bài 1 trang 151 Địa 4, Chỉ trên bản đồ và mô tả về vùng biển của nước ta.
Chỉ trên bản đồ và mô tả về vùng biển của nước ta.
Bài 2 trang 149 SGK Địa 4, Qua bảng ghi tên hàng chuyên chở từ Đà Nẵng đi nơi...
Qua bảng ghi tên hàng chuyên chở từ Đà Nẵng đi nơi khác, em nêu tên một số ngành sản xuất của Đà Nẵng.

Luyện tập

Bài 1 trang 38 Sử 4: Nhà Trần thành lập
Bài 1 trang 38 SGK Lịch sử 4: Nhà Trần thành lập. Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào ? ...
Tập làm văn – Kết bài trong bài văn kể chuyện trang 83 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm...
Tập làm văn - Kết bài trong bài văn kể chuyện. 1. Đây là một số kết bài của câu chuyện Rùa và thỏ....
Quan sát hình 1, em hãy cho biết Chỉ vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ và cho biết thành...
Thành phố Hồ Chí Minh - Quan sát hình 1, em hãy cho biết : Chỉ vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh...
Bài 1 trang 81 Địa 4, Hãy mô tả vùng trung du Bắc Bộ.
Trung du Bắc Bộ - Bài 1 trang 81 SGK Địa lí 4. Hãy mô tả vùng trung du Bắc Bộ. ...
Thi kể tên một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng: Bài 12: Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng
Thi kể tên một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng: Bài 12: Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng. Thi kể...