Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt lớp 4
Soạn bài: Gà Trống và Cáo trang 50 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiếng Việt lớp 4
Thấy Gà Trống đang vắt vẻo trên cành một món mồi tuyệt hảo đối với Cáo – Cáo bèn đon đả mời Gà Trống xuống tung ra một thông tin “muôn loài mạnh yếu từ nay được kết thân với...
Chính tả: Đường đi Sa Pa trang 115 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Nhớ-viết Đường đi...
Câu 2. Tìm các tiếng có nghĩa ứng với mỗi ô trống sau:...
Soạn bài đường đi Sa Pa trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4
–     Tranh 1: Ta hình dung ra con đường đi Sa Pa ngày càng lên cao hơn, nằm chênh vênh trên sườn núi xuyên qua những đám mây, uốn quanh những ngọn thác đẹp và lượn sát nhữn...

Luyện tập

Bài 1 trang 154 Địa 4, Nêu những dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất phong phú về hải sản.
Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam - Bài 1 trang 154 SGK Địa lí 4. Nêu những dẫn...
Tiết 3 ôn tập giữa học kì 2 trang 60 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Viết tên và nội...
Viết tên và nội dung chính các bài tập đọc thuộc chủ điểm vẻ đẹp muôn màu.. Tiết 3 ôn tập giữa học kì...
Chính tả – Tuần 6 trang 36 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Sửa lỗi trong bài chính tả Người viết truyện...
Sửa lỗi trong bài chính tả Người viết truyện thật thà em vừa viết. Ghi vào bảng các lỗi và cách sửa từng lỗi...