Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt lớp 4
Soạn bài đường đi Sa Pa trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4
Câu 1. Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh, về người. Hãy miêu tả những điều hình dung được về mỗi bức tranh.

Quảng cáo
Soạn bài: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) trang 168 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiếng Việt lớp 4
Câu 2. Vì sao một lần nữa các vị thần và các nhà khoa học lại không giúp được nhà vua ?

Luyện tập

Câu 2 trang 17 VBT Địa lớp 4: Bài 5. Tây Nguyên
Câu 2 trang 17 Vở bài tập Địa lí 4. Bài 5. Tây Nguyên Quan sát hình 1 trang 82 SGK, hãy viết tên...
Lý thuyết so sánh các số có nhiều chữ số,Ví dụ 1: So sánh 99 578 và 100 000
a) Ví dụ 1: So sánh 99 578 và 100 000. Lý thuyết so sánh các số có nhiều chữ số - So sánh...
Soạn bài Trăng ơitừ đâu đến? – Tiếng Việt lớp 4
Trăng ơi... từ đâu đến? - Soạn bài Trăng ơi...từ đâu đến?. Câu 1. Trong hai khổ thơ đầu trăng được so sánh với...
Câu 1 trang 20 VBT Sử lớp 4: ☐ Năm 1010                     ☐ Năm 981
Câu 1 trang 20 Vở bài tập Lịch sử 4. a) Nhà Tống ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ hai...
Ở trường em (hoặc gần nhà em) có một cây tán lá sum suê. Em hãy tả cây đó, Thân cây màu nâu, to...
- Ở trường em (hoặc gần nhà em) có một cây tán lá sum suê. Em hãy tả cây đó. Thân cây màu...