Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt lớp 4
Soạn bài đường đi Sa Pa trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4
Câu 1. Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh, về người. Hãy miêu tả những điều hình dung được về mỗi bức tranh.
Soạn bài: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) trang 168 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiếng Việt lớp 4
Câu 1: Nhà vua lo lắng vì đêm đó, Mặt Trăng sẽ sáng vằng vặc trên bầu trời nếu con gái yêu của ngài nhìn thấy Mặt Trăng thật sẽ nhận ra Mặt Trăng đeo trên cổ là M

Luyện tập

Câu 1 trang 14 VBT Sử lớp 4: Loigiaihay.com
Câu 1 trang 14 Vở bài tập Lịch sử 4. Hãy ghi vào bảng thời gian tên hai giai đoạn lịch sử đã học...
Kể lại chiến công bắn giết Đại Bàng của Thạch Sanh, Một hôm đang nằm nghỉ tại gốc đa, Thạch Sanh thấy một con...
Thạch Sanh - Kể lại chiến công bắn giết Đại Bàng của Thạch Sanh. Một hôm đang nằm nghỉ tại gốc đa, Thạch Sanh...
Soạn bài: Gà Trống và Cáo trang 50 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiếng Việt lớp 4
Tập đọc: Gà Trống và Cáo - Soạn bài: Gà Trống và Cáo trang 50 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Cáo đã làm...
Đọc, hiểu truyện cổ tích “Bốn anh tài” và trả lời câu hỏi, Cẩu Khây lên đường diệt yêu tinh cùng ba người bạn...
Bốn anh tài - Đọc, hiểu truyện cổ tích "Bốn anh tài" và trả lời câu hỏi. Cẩu Khây lên đường diệt yêu...
Quan sát các hình trên, kể tên các sản phẩm công nghiệp của đồng bằng Nam Bộ.
Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (Tiếp theo) - Quan sát các hình trên, kể tên các sản...