Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt lớp 4
Soạn bài đường đi Sa Pa trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4
Câu 1. Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh, về người. Hãy miêu tả những điều hình dung được về mỗi bức tranh.
Quảng cáo


Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật trang 169 SGK Tiếng Việt 4 tập 1, Câu 1. Đọc lại...
Câu 1. Đọc lại bài Cái cối tân (Tiếng việt 4, tập một, trang 143, 144).Câu 2. Tìm các đoạn văn trong bài văn nói trên.Câu 3.

Luyện tập

Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ trung thực-tự trọng, Câu 1. Tìm những từ cùng nghĩa và những từ trái nghĩa với...
Những hạt thóc giống - Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ trung thực-tự trọng. Câu 1. Tìm những từ cùng nghĩa và...
Bài 3 trang 72 Địa 4, Chỉ và đọc tên những dãy núi khác trên bản đồ Địa tự nhiên
Dãy Hoàng Liên Sơn - Bài 3 trang 72 SGK Địa lí 4. Chỉ và đọc tên những dãy núi khác trên bản đồ...
Chính tả bài người tìm đường lên các vì sao, Câu 2.Tìm các tính từCó hai tiếng đều bắt đầu bằng l. M lỏng...
Người tìm đường lên các vì sao - Chính tả bài người tìm đường lên các vì sao. Câu 2. a) Tìm các tính...
Bài 2 trang 17 Sử 4: Nước Âu Lạc
Bài 2 trang 17 SGK Lịch sử 4: Nước Âu Lạc. Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc là...
Bài 1, bài 2 Tiết 40 trang 49 sgk Toán 4, Bài 1. Trong các góc sau đây góc nào là góc vuông, góc...
Bài 1. Trong các góc sau đây góc nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt? Bài 2 Hình tam giác nào...