Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt lớp 4
Soạn bài đường đi Sa Pa trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4
Câu 1. Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh, về người. Hãy miêu tả những điều hình dung được về mỗi bức tranh.
Quảng cáo


Soạn bài: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) trang 168 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiếng Việt lớp 4
Câu 2. Vì sao một lần nữa các vị thần và các nhà khoa học lại không giúp được nhà vua ?

Luyện tập

Các cây cà chua ở hình b, c, d thiếu chất khoáng gì? Kết quả ra sao? Bài 59: Nhu cầu chất khoáng của...
Các cây cà chua ở hình b, c, d thiếu chất khoáng gì? Kết quả ra sao?: Bài 59: Nhu cầu chất khoáng của...
Cảm nghĩ của em khi đọc và học bài thơ “Gà Trống và Cáo” của La Phông-ten, “Gà Trống và Cáo” là bài thơ...
Kể chuyện - Tập làm văn lớp 4 - Cảm nghĩ của em khi đọc và học bài thơ "Gà Trống và Cáo" của...
Luyện từ và câu Câu khiến trang 54 Vở BT Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Một anh chiến sĩ đến nâng con cá...
Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai bàn tay nói nựng : “Có đau không, chú mình ? Lần sau, khi...
Vẽ tranh cổ động bảo vệ bầu không khí trong sạch: Bài 40: Bảo vệ nguồn không khí trong lành
Vẽ tranh cổ động bảo vệ bầu không khí trong sạch: Bài 40: Bảo vệ nguồn không khí trong lành. Vẽ tranh cổ động...
Các cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất? Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo)
Các cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?: Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo)....