Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt lớp 4
Soạn bài đường đi Sa Pa trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4
Câu 1. Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh, về người. Hãy miêu tả những điều hình dung được về mỗi bức tranh.
Quảng cáo


Soạn bài: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) trang 168 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiếng Việt lớp 4
Câu 2. Vì sao một lần nữa các vị thần và các nhà khoa học lại không giúp được nhà vua ?

Luyện tập

Câu 1 trang 27 VBT khoa học lớp 4: Quan sát các hình trang 36, 37 SGK và hoàn thành bảng sau (theo mẫu).
Câu 1 trang 27 Vở bài tập Khoa học 4.  . Bài 17. Phòng tránh tai nạn đuối nước Quan sát các hình trang...
Bạn từng mắc bệnh gì? Khi bị bệnh đó, em cảm thấy trong người như thế nào? Bài 15: Bạn cảm thấy thế nào...
Bạn từng mắc bệnh gì? Khi bị bệnh đó, em cảm thấy trong người như thế nào?: Bài 15: Bạn cảm thấy thế nào...
Nêu tác hại do bão gây ra: Bài 38: Gió nhẹ gió mạnh. Phòng chống bão
Nêu tác hại do bão gây ra: Bài 38: Gió nhẹ gió mạnh. Phòng chống bão. Nêu tác hại do bão gây ra ...
Nghe tin gia đình một người thân ở xa có chuyện buồn (có người đau ốm, người mới mất hoặc mới gặp tai nạn.),...
- Nghe tin gia đình một người thân ở xa có chuyện buồn (có người đau ốm, người mới mất hoặc mới gặp...
Nêu một số cách phòng chống bão mà địa phương em đã áp dụng: Bài 38: Gió nhẹ gió mạnh. Phòng chống bão
Nêu một số cách phòng chống bão mà địa phương em đã áp dụng: Bài 38: Gió nhẹ gió mạnh. Phòng chống bão. Nêu...