Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt lớp 4
Soạn bài đường đi Sa Pa trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4
Câu 1. Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh, về người. Hãy miêu tả những điều hình dung được về mỗi bức tranh.

Quảng cáo
Soạn bài: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) trang 168 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiếng Việt lớp 4
Câu 1: Nhà vua lo lắng vì đêm đó, Mặt Trăng sẽ sáng vằng vặc trên bầu trời nếu con gái yêu của ngài nhìn thấy Mặt Trăng thật sẽ nhận ra Mặt Trăng đeo trên cổ là M

Luyện tập

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 Vở BT Toán 4 tập 2: Bài 123+124. Luyện tập
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang...
Bài 1 trang 36 SGK Sử 4: Em hãy kể lại cuộc chiến đấu bảo vệ phòng tuyến trên bờ phía nam sông Như...
Bài 1 trang 36 SGK Lịch sử 4: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai ( 1075 - 1077). Dựa...
Câu 2 trang 51 Vở bài tập Khoa học 4: Lấy tay bịt mũi và ngậm miệng lại, bạn cảm thấy như thế nào?
Câu 2 trang 51 Vở bài tập Khoa học 4. Bài 36. Không khí cần cho sự sống Lấy tay bịt mũi và ngậm...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 92 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1: Bài 81. Luyện tập
Câu 1, 2, 3, 4 trang 92 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1. 3. Phân xưởng A có 84 người, mỗi...
Bài 1, bài 2 Tiết 14 trang 19 sgk Toán 4, Bài 1. Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số sau vào...
Bài 1. Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số sau vào ô trống. Bài 1, bài 2 Tiết 14 trang 19 sgk...