Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt lớp 4
Soạn bài đường đi Sa Pa trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4
Câu 1. Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh, về người. Hãy miêu tả những điều hình dung được về mỗi bức tranh.

Quảng cáo
Soạn bài: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) trang 168 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiếng Việt lớp 4
Câu 2. Vì sao một lần nữa các vị thần và các nhà khoa học lại không giúp được nhà vua ?

Luyện tập

Soạn bài sầu riêng – Tiếng Việt lớp 4
Sầu riêng - Soạn bài sầu riêng. Câu 1. Sầu riêng là đặc sản của vùng nào?Câu 2. Dựa vào bài văn này, hãy...
Soạn bài dù sao trái đất vẫn quay – Tiếng Việt lớp 4
Dù sao trái đất vẫn quay - Soạn bài dù sao trái đất vẫn quay. Câu 1. Ý kiến của Cô-péc-ních có điểm gì...
Tả một cây có bóng mát mà em yêu thích, Cây ớt cao chỉ độ năm, sáu tấc, thân chia thành nhiều nhánh nhỏ....
- Tả một cây có bóng mát mà em yêu thích. Cây ớt cao chỉ độ năm, sáu tấc, thân chia thành nhiều...
Bài 3 trang 14 SGK Sử 4: Nước Văn Lang
Bài 3 trang 14 SGK Lịch sử 4: Nước Văn Lang. Em biết những tục lệ nào của người Lạc Việt còn tồn tại...
Câu 4 trang 54 VBT Địa lớp 4: Điền vào lược đồ dưới đây: dãy núi Bạch Mã, đèo Hải Vân, thành phố Huế,...
Câu 4 trang 54 Vở bài tập Địa lí 4. Điền vào lược đồ dưới đây: dãy núi Bạch Mã, đèo Hải Vân, thành...