Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt lớp 4
Soạn bài: Gà Trống và Cáo trang 50 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiếng Việt lớp 4

Tập đọc: Gà Trống và Cáo – Soạn bài: Gà Trống và Cáo trang 50 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Cáo đã làm gì

Chính tả: Đường đi Sa Pa trang 115 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Nhớ-viết Đường đi...

Chính tả (Nhớ-Viết): Đường đi Sa Pa – Chính tả: Đường đi Sa Pa trang 115 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Nhớ-viết

Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng trang 106 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Kể chuyện Đôi cánh...

Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng – Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng trang 106 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Kể chuyện

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm trang 105 SGK Tiếng Việt 4...

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch –

Chính tả: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..? trang 103 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu...

Chính tả (Nhớ-Viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1234..? – Chính tả: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..? trang 103 SGK

Soạn bài đường đi Sa Pa trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4

Tập đọc: Đường đi Sa Pa – Soạn bài đường đi Sa Pa trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Mỗi đoạn

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật trang 169 SGK Tiếng Việt 4 tập...

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật – Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật

Soạn bài: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) trang 168 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiếng Việt...

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) – Soạn bài: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) trang 168 SGK Tiếng Việt 4 tập 1.

Kể chuyện : Một phát minh nho nhỏ trang 167 SGK Tiếng Việt 4 tập 1, Câu 1: Dựa...

Kể chuyện : Một phát minh nho nhỏ – Kể chuyện : Một phát minh nho nhỏ trang 167 SGK Tiếng Việt 4 tập 1.

Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến trang 92 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Chuyển...

Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến – Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến trang 92 SGK Tiếng Việt 4 tập 2.

Luyện tập

Ngọn nến còn cháy được bao lâu? Bài 35: Không khí cần cho sự cháy
Ngọn nến còn cháy được bao lâu?: Bài 35: Không khí cần cho sự cháy. Ngọn nến còn cháy được bao lâu? Dùng một...
Câu 1, 2, 3 trang 24 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2: Bài 105. Luyện tập
Câu 1, 2, 3 trang 24 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 24 bài 105 Vở...
Nêu vai trò của chất béo đối với cơ thể: Bài 5: Vai trò của chất đạm và chất béo
Nêu vai trò của chất béo đối với cơ thể: Bài 5: Vai trò của chất đạm và chất béo. Nêu vai trò của...