Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt lớp 4
Chính tả: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..? trang 103 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu...
Câu 1. Nghe – Viết: Ai đã nghĩ ra các chữ số  1, 2, 3, 4… ?
Soạn bài đường đi Sa Pa trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4
Câu 1. Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh, về người. Hãy miêu tả những điều hình dung được về mỗi bức tranh.
Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật trang 169 SGK Tiếng Việt 4 tập...
Câu 1. Đọc lại bài Cái cối tân (Tiếng việt 4, tập một, trang 143, 144).Câu 2. Tìm các đoạn văn trong bài văn nói trên.Câu 3.

Luyện tập

Chính tả Kim tự tháp Ai Cập, Câu 1. Nghe – Viết: Kim tự tháp Ai Cập Câu 2. Chọn chữ viết đúng chính...
Bốn anh tài - Chính tả Kim tự tháp Ai Cập. Câu 1. Nghe - Viết: Kim tự tháp Ai Cập Câu 2. Chọn...
Câu 1, 2, 3 trang 26 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2: Bài 106. Luyện tập chung
Câu 1, 2, 3 trang 26 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 26 bài 106 Vở...
Kể lại câu chuyện theo lời kể của bác sĩ Ly, Một lần, tôi đến thăm bệnh cho ông chủ quán. Tên chúa tàu...
- Kể lại câu chuyện theo lời kể của bác sĩ Ly. Một lần, tôi đến thăm bệnh cho ông chủ quán. Tên...