Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt lớp 4
Soạn bài đường đi Sa Pa trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4
Câu 1. Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh, về người. Hãy miêu tả những điều hình dung được về mỗi bức tranh.

Quảng cáo
Soạn bài: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) trang 168 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiếng Việt lớp 4
Câu 1: Nhà vua lo lắng vì đêm đó, Mặt Trăng sẽ sáng vằng vặc trên bầu trời nếu con gái yêu của ngài nhìn thấy Mặt Trăng thật sẽ nhận ra Mặt Trăng đeo trên cổ là M

Luyện tập

Câu 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 vở bài tập Toán 4 tập 1: Bài 42. Hai đường thẳng song song
Câu 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1. Các cặp cạnh song song với nhau và...
Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ: ước mơ, Câu 1. Ghi lại những từ trong bài tập đọc Trung thu độc lập...
Thưa chuyện với mẹ - Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ: ước mơ. Câu 1. Ghi lại những từ trong bài tập...
Bài 2 Tiết 25 trang 32 sgk Toán 4, Số lớp Một Trường tiểu học Hòa Bình trong bốn năm học như sau:
Số lớp Một Trường tiểu học Hòa Bình trong bốn năm học như sau. Bài 2 Tiết 25 trang 32 sgk Toán 4 -...
Unit 8. What subject do you have today? trang 32 SBT Anh 4 mới: A. PHONICS 1) Complete and say
A. PHONICS 1) Complete and say the words aloud. 1. subject 2. subjects 3. district 4. districts . Unit 8. What subject do you have today? trang 32 Sách bài...
Kể lại chuyện Vẽ trứng theo lời của Lê-ô-nác-đô, Tập vẽ đi vẽ lại quả trứng thật nhiều lần, con sẽ biết quan sát...
- Kể lại chuyện Vẽ trứng theo lời của Lê-ô-nác-đô. Tập vẽ đi vẽ lại quả trứng thật nhiều lần, con sẽ biết...