Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt lớp 4
Soạn bài: Gà Trống và Cáo trang 50 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiếng Việt lớp 4

Tập đọc: Gà Trống và Cáo – Soạn bài: Gà Trống và Cáo trang 50 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Cáo đã làm gì

Chính tả: Đường đi Sa Pa trang 115 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Nhớ-viết Đường đi...

Chính tả (Nhớ-Viết): Đường đi Sa Pa – Chính tả: Đường đi Sa Pa trang 115 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Nhớ-viết

Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng trang 106 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Kể chuyện Đôi cánh...

Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng – Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng trang 106 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Kể chuyện

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm trang 105 SGK Tiếng Việt 4...

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch –

Chính tả: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..? trang 103 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu...

Chính tả (Nhớ-Viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1234..? – Chính tả: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..? trang 103 SGK

Soạn bài đường đi Sa Pa trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4

Tập đọc: Đường đi Sa Pa – Soạn bài đường đi Sa Pa trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Mỗi đoạn

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật trang 169 SGK Tiếng Việt 4 tập...

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật – Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật

Soạn bài: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) trang 168 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiếng Việt...

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) – Soạn bài: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) trang 168 SGK Tiếng Việt 4 tập 1.

Kể chuyện : Một phát minh nho nhỏ trang 167 SGK Tiếng Việt 4 tập 1, Câu 1: Dựa...

Kể chuyện : Một phát minh nho nhỏ – Kể chuyện : Một phát minh nho nhỏ trang 167 SGK Tiếng Việt 4 tập 1.

Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến trang 92 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Chuyển...

Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến – Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến trang 92 SGK Tiếng Việt 4 tập 2.

Luyện tập

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 89 trang 98 môn Toán 4, bài 1 tìm số chia hết cho 3 bài...
bài 1 tìm số chia hết cho 3 bài 2 tìm số thích hợp điền vào ô trống bài 3 tìm câu đúng câu...
Tập làm văn : Điền vào giấy tờ in sẵn – trang 108 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1....
1. Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết...
Em hãy dựa theo dàn ý cho sau viết bài văn tả một cây đang ra hoa, Sớm nay, cây hồng nhà em nở...
- Em hãy dựa theo dàn ý cho sau viết bài văn tả một cây đang ra hoa. Sớm nay, cây hồng nhà...