Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt lớp 4
Soạn bài đường đi Sa Pa trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4
Câu 1. Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh, về người. Hãy miêu tả những điều hình dung được về mỗi bức tranh.

Quảng cáo
Soạn bài: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) trang 168 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiếng Việt lớp 4
Câu 2. Vì sao một lần nữa các vị thần và các nhà khoa học lại không giúp được nhà vua ?

Luyện tập

Luyện từ và câu Luyện tập về câu kể ai làm gì ? trang 8 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 2:...
Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ của mỗi câu kể Ai làm gì ?...
Tập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối trang 50 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc các...
Tập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối - Tập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây...
Chính tả bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Câu 2. Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn,Câu 3. Giải các...
Dề mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) - Chính tả bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Câu 2. Chọn cách viết đúng...
Lesson 2 Unit 4 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1, – Cách hỏi và trả lời về ngày sinh nhật....
Unit 4: When's your birthday? - Lesson 2 Unit 4 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1. Cách hỏi và...
Bài 2 – Tả một cây có bóng mát (hoặc cây ăn quả, cây ho mà em yêu thích, Đó là giống đu đủ...
- Bài 2 - Tả một cây có bóng mát (hoặc cây ăn quả, cây hoa) mà em yêu thích. Đó là giống...