Tiếng Việt 4 - Cánh diều

Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt 4 - Cánh diều
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Tiếng Việt 4 - Cánh diều trên Baitapsgk.com
Tiếng Việt 4 - Cánh diều tập 1
Tiếng Việt 4 - Cánh diều tập 2
Ôn tập cuối năm học – Tiết 7 trang 126 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều: Chọn 1 trong 2 đề sau:
Ôn tập cuối năm học – Tiết 7 trang 126 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều. Nội dung trong Bài 19:...
Ôn tập cuối năm học – Tiết 3 trang 123 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều: 2. Trao đổi:
Ôn tập cuối năm học – Tiết 3 trang 123 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều. Nội dung trong Bài 19:...
Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu trong đoạn văn sau:     Ngỡ ngàng một giây, chú đã nhận ra đồng đội. Đứa vừa...
Vận dụng kiến thức giải Câu 4 trang 125 Ôn tập cuối năm học – Tiết 6, Bài 19: Ôn tập cuối năm...
Ôn tập cuối năm học – Tiết 2 trang 122 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều: 1. Trả bài văn thuật lại...
Ôn tập cuối năm học – Tiết 2 trang 122 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều. Nội dung trong Bài 19:...
Em làm đồ chơi trang 119 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều: HS dựa vào các bảng hướng dẫn trước để hoàn...
Em làm đồ chơi trang 119 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều. Nội dung trong Bài 18: Vì cuộc sống con...
Luyện tập thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia trang 113 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều: Chọn...
Luyện tập thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia trang 113 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều....
Viết hướng dẫn làm một sản phẩm trang 115 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều: Em chủ động hoàn thành bài tập. 
Viết hướng dẫn làm một sản phẩm trang 115 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều. Nội dung trong Bài 18: Vì...
Trao đổi: Em đọc sách báo trang 95 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều: 2. Trao đổi về nội dung câu chuyện...
Trao đổi: Em đọc sách báo trang 95 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều. Nội dung trong Bài 17: Khám phá...
Luyện tập thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia trang 107 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều: Lập...
Luyện tập thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia trang 107 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều....
Luyện tập viết báo cáo trang 77 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều: 1. Cùng các bạn thảo luận về chương trình...
Luyện tập viết báo cáo trang 77 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều. Nội dung trong Bài 16: Tuổi nhỏ chí...

Mới cập nhật

Vận dụng những hiểu biết về vòng đời của sâu hại, đề xuất biện pháp phòng ngừa và diệt sâu hại để bảo vệ...
Dựa vào đặc điểm các giai đoạn phát triển ở côn trùng Hướng dẫn giải 37.8 - Bài 37: Ứng dụng sinh trưởng...
Vận dụng kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật
Sự sinh trưởng và phát triển ở sinh vật chịu sự tác động của các nhân tố như nhiệt độ Giải và trình bày...
Ghép các thông tin trong cột A với cột B trong bảng sau sao cho phù hợp
Sự sinh trưởng và phát triển ở sinh vật chịu sự tác động của các nhân tố như nhiệt độ Lời giải 37.6 ...
Vận dụng kiến thức về ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của...
Con người đã chủ động điều khiển các yếu tố bên ngoài cho phù hợp thông qua các biện pháp Phân tích và giải...
Hãy tìm hiểu và cho biết nước chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong cơ thể và đóng vai trò gì đối với con người....
Nước tham gia vào quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng nên ảnh hưởng đến sinh trưởng Lời giải bài tập,...
Ở động vật, ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến bao nhiêu quá trình dưới đây?
Ở động vật, ánh sáng mặt trời giúp cơ thể tổng hợp vitamin D - chất đóng vai trò quan Vận dụng kiến thức...