VBT Tiếng Việt lớp 4 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 4 VBT Tiếng Việt lớp 4 - Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi VBT Tiếng Việt lớp 4 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com
VBT Tiếng Việt lớp 4 - Kết nối tri thức tập 1
VBT Tiếng Việt lớp 4 - Kết nối tri thức tập 2
Câu 1 Bài Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 – Tiết 5: Viết bài văn miêu tả loài cây có nhiều...
Em tiến hành viết bài văn miêu tả loài cây có nhiều ở địa phương em. Phân tích, đưa ra lời giải câu...
Câu 2 Bài Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 – Tiết 5: Đọc lại bài văn của em và góp ý...
Em đọc lại bài văn và góp ý của các bạn để chỉnh sửa bài viết.  Trả lời câu 2 Bài Ôn tập...
Câu 3 Bài Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 – Tiết 3 – 4: Thêm trạng ngữ để bổ sung thông...
Em đọc kĩ các câu văn và thêm trạng ngữ để bổ sung thông tin về thời gian, địa điểm hoặc mục đích,...
Câu 4 Bài Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 – Tiết 3 – 4: Dựa vào bài thơ “Giọt sương” (SHS...
Em dựa vào bài thơ dưới đây, viết 3 – 5 câu, trong đó có sử dụng biện pháp nhân hoá.  Phân tích,...
Câu 1 Bài Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 – Tiết 3 – 4: Nối dấu câu với công dụng của...
Em đọc kĩ các dấu câu, công dụng có trong hình và nối phù hợp.  Phân tích và giải câu 1 Bài Ôn...
Câu 2 Bài Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 – Tiết 3 – 4: Điền dấu ngoặc kép, dấu hai chấm...
Em đọc kĩ đoạn văn và điền dấu ngoặc kép, dấu hai chấm hoặc dấu gạch ngang phù hợp.  Lời Giải câu 2...
Câu 4 Bài Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 – Tiết 1 – 2: Giải ô chữ: Tiếng Việt lí thúĐiền...
Em đọc kĩ các câu đố và trả lời.  Vận dụng kiến thức giải câu 4 Bài Ôn tập và đánh giá cuối...
Câu 3 Bài Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 – Tiết 1 – 2: Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng?Vòng Nối...
Em đọc kĩ các yêu cầu và hoàn thành đúng và­ nhanh nhất có thể.  Gợi ý giải câu 3 Bài Ôn tập...
Câu 1 Bài Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 – Tiết 1 – 2: Quan sát tranh ở bài tập 1...
Em quan sát tranh, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.  Trả lời câu 1 Bài Ôn tập và đánh giá cuối học...
Câu 2 Bài Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 – Tiết 1 – 2: Nối tên bài đọc với nội dung...
Em dựa vào những kiến thức đã học, suy nghĩ và nối thích hợp.  Giải và trình bày phương pháp giải câu 2...

Mới cập nhật

Vận dụng những hiểu biết về vòng đời của sâu hại, đề xuất biện pháp phòng ngừa và diệt sâu hại để bảo vệ...
Dựa vào đặc điểm các giai đoạn phát triển ở côn trùng Hướng dẫn giải 37.8 - Bài 37: Ứng dụng sinh trưởng...
Vận dụng kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật
Sự sinh trưởng và phát triển ở sinh vật chịu sự tác động của các nhân tố như nhiệt độ Giải và trình bày...
Ghép các thông tin trong cột A với cột B trong bảng sau sao cho phù hợp
Sự sinh trưởng và phát triển ở sinh vật chịu sự tác động của các nhân tố như nhiệt độ Lời giải 37.6 ...
Vận dụng kiến thức về ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của...
Con người đã chủ động điều khiển các yếu tố bên ngoài cho phù hợp thông qua các biện pháp Phân tích và giải...
Hãy tìm hiểu và cho biết nước chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong cơ thể và đóng vai trò gì đối với con người....
Nước tham gia vào quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng nên ảnh hưởng đến sinh trưởng Lời giải bài tập,...
Ở động vật, ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến bao nhiêu quá trình dưới đây?
Ở động vật, ánh sáng mặt trời giúp cơ thể tổng hợp vitamin D - chất đóng vai trò quan Vận dụng kiến thức...