Tiếng Việt 4 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt 4 - Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Tiếng Việt 4 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com
Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức tập 1
Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức tập 2
Câu 1:  Chọn 1 trong 2 đề dưới đây: Đề 1: Viết bài văn miêu tả một cây hoa mà em thấy trong vườn...
Hướng dẫn trả lời bài B. Viết Bài: Đánh giá cuối năm học – Tiết 6 – 7, Tuần 35: Ôn...
Đặt một câu nói về Ma-gien-lăng, trong câu có thành phần trạng ngữ. Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Trong câu chuyện, Ma-gien-lăng thực...
Hướng dẫn trả lời Câu 9 Bài: Đánh giá cuối năm học – Tiết 6 – 7, Tuần 35: Ôn tập và...
Xác định chủ ngữ, vị ngữ và trạng ngữ của câu sau: Khi tới gần mỏm cực nam, đoàn thám hiểm phát hiện một...
Hướng dẫn trả lời Câu 8 Bài: Đánh giá cuối năm học – Tiết 6 – 7, Tuần 35: Ôn tập và...
Trong bài đọc có bao nhiêu danh từ riêng? Đó là những danh từ nào? Em đọc kĩ bài đọc để tìm câu trả lời.Trong...
Giải Câu 7 Bài: Đánh giá cuối năm học – Tiết 6 – 7, Tuần 35: Ôn tập và đánh giá cuối...
Đoàn thám hiểm của Ma-gien-lăng đã đi theo hành trình như thế nào?  Em đọc kĩ bài đọc để tìm câu trả lời. Đoàn thám...
Giải chi tiết Câu 5 Bài: Đánh giá cuối năm học – Tiết 6 – 7, Tuần 35: Ôn tập và đánh...
Những kết quả mà đoàn thám hiểm đã đạt được là gì? Em đọc câu văn cuối cùng của bài đọc để tìm câu trả...
Giải Câu 6 Bài: Đánh giá cuối năm học – Tiết 6 – 7, Tuần 35: Ôn tập và đánh giá cuối...
Những khó khăn mà đoàn thám hiểm gặp phải là gì? Em đọc kĩ đoạn 3 và đoạn 4 của bài đọc để tìm câu...
Giải Câu 4 Bài: Đánh giá cuối năm học – Tiết 6 – 7, Tuần 35: Ôn tập và đánh giá cuối...
Vì sao Ma-gien-lăng đặt tên cho đại dương mới như vậy? Tìm câu trả lời đúng. A. Vì ông thấy nơi này rộng mênh...
Hướng dẫn giải Câu 3 Bài: Đánh giá cuối năm học – Tiết 6 – 7, Tuần 35: Ôn tập và đánh...
Ma-gien-lăng đặt tên cho đại dương mới tìm được là gì? Tìm câu trả lời đúng. A. Đại Tây Dương B. Thái Bình Dương...
Giải Câu 2 Bài: Đánh giá cuối năm học – Tiết 6 – 7, Tuần 35: Ôn tập và đánh giá cuối...
Ngày 20 tháng 9 năm 1519 có sự kiện gì đặc biệt? Em đọc đoạn mở đầu của bài đọc để tìm câu trả lời....
Giải Câu 1 Bài: Đánh giá cuối năm học – Tiết 6 – 7, Tuần 35: Ôn tập và đánh giá cuối...

Mới cập nhật

Vocabulary & Grammar – Unit 2: Healthy living – SBT Tiếng Anh 7 Global Success: Đứng đầu câu đóng vai trò chủ ngữ chỉ...
Giải vocabulary & Grammar - Unit 2: Healthy living - SBT Tiếng Anh 7 Global Success Array - Unit 2. Healthy Living. Write a...
Pronunciation – Unit 2: Healthy living – SBT Tiếng Anh 7 Global Success: What is the benefit of playing volleyball?
Giải chi tiết pronunciation - Unit 2: Healthy living - SBT Tiếng Anh 7 Global Success Array - Unit 2. Healthy Living. Circle the...
Writing – Unit 1 Hobbies – SBT Tiếng Anh 7 Global Success: Do you like the activities in the pictures below? Write true sentences...
Lời Giải writing - Unit 1 Hobbies - SBT Tiếng Anh 7 Global Success Array - Unit 1. Hobbies Make sentences, using the words...
Reading – Unit 1: Hobbies – SBT Tiếng Anh 7 Global Success: Thank you for sending me a (2) ________ of your family. Can...
Lời Giải reading - Unit 1: Hobbies - SBT Tiếng Anh 7 Global Success Array - Unit 1. Hobbies. Fill in each blank with...
Speaking – Unit 1: Hobbies – SBT Tiếng Anh 7 Global Success: Do you enjoy collecting teddy bears?
Hướng dẫn giải speaking - Unit 1: Hobbies - SBT Tiếng Anh 7 Global Success Array - Unit 1. Hobbies. Choose the best...
Vocabulary & Grammar – Unit 1: Hobbies – SBT Tiếng Anh 7 Global Success: Does your mother enjoy doing yoga?
Trả lời vocabulary & Grammar - Unit 1: Hobbies - SBT Tiếng Anh 7 Global Success Array - Unit 1. Hobbies. Look at the...