Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt lớp 4 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng trang 11...

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng trang 11 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Phân loại các từ sau đây theo nghĩa của tiếng tài...

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng trang 11 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Phân loại các từ sau đây theo nghĩa của tiếng tài

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng

Câu 1 : Phân loại các từ sau đây theo nghĩa của tiếng tài

Tài giỏi, tài nguyên, tài nghệ, tài trợ, tài ba, tài đức, tài năng, tài hoa, tài sản

a) Tài có nghĩa là có khả năng hơn người bình thường

b) Tài có nghĩa là tiền của

Em phân loại như sau :

a) Tài giỏi, tài nghệ tài ba, tài đức, tài năng, tài hoa.

b) Tài nguyên, tài trợ, tài sản.

Câu 2 : Đặt câu với một trong các từ nói trên

a) Trường em rất coi trọng chủ trương phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ.

Quảng cáo

b) Ông ngoại em đang công tác ở Sở Tài Nguyên Môi Trường.

Câu 3 : Tìm trong các tục ngữ dưới đây những câu ca ngợi tài trí của người

a) Người ta là hoa đất

b) Chuông có đánh mới kêu

Đèn có khêu mới tỏ

c) Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan

Trong ba câu đã cho có hai câu a và c là những tục ngữ ca ngời tài trí của con người

Câu 4 : Em thích những tục ngữ nào ở bài tập (3)

Mỗi câu tục ngữ đều có những giá trị riêng của nó. Cả ba câu trên rất hay, nhưng em thích nhất câu

Nước lã mà vã lên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan

Vì câu tục ngữ đã ca ngợi những con người từ tay không mà làm nên sự nghiệp lớn bằng trí tuệ và nghị lực của chính mình