Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Chính tả – Tuần 26 trang 47 VBT Tiếng Việt lớp 4...

Chính tả – Tuần 26 trang 47 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn...

Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh.. Chính tả – Tuần 26 trang 47 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Chính tả – Tuần 26 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2

1. Điền vào chỗ trống l hoặc n :

Từ xa nhìn …ại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng …ồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn …ửa hồng tươi. Hàng ngàn búp …õn là hàng ngàn ánh …ến trong xanh. Tất cả đều …óng …ánh …ung …inh trong …ắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen, đàn đàn …ũ …ũ bay đi bay về, lượn …ên …ượn xuống.

2. Điền vào chỗ trống tiếng có vần in hoặc inh :

–   lung …………..                   -thầm ……….

–   giữ …………….                  – lặng ……….

–   bình …………..                  – học………….

–   nhường ………..                 – gia………….

–   rung …………….                – thông………. 

Quảng cáo

TRẢ LỜI:

Chọn bài tập 1 hoặc 2

1. Điền vào chỗ trống l hoặc n

Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen, đàn đàn lũ lũ bay đi bay về, lượn lên lượn xuống.

2. Điền vào chỗ trống tiếng có vần in hoặc inh

– lung linh                         – thầm kín

– giữ gìn                            – lặng thinh

– bình minh                        – học sinh

– nhường nhịn                    – gia đình

– rung rinh                         – thông minh

Quảng cáo