Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4, Hướng dẫn giải bài tập trong SBT, VBT Tiếng Việt 4 tập 1, tập 2
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 TUẦN 10. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1
TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 2 TUẦN 19 TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35

Luyện từ và câu – Động từ trang 61 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện...

Luyện từ và câu – Động từ. 1. Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới

Tiết 8 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 119 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4...

Viết một đoạn văn miêu tả ngoại hình của một con vật mà em yêu thích. Mẫu 1: Đoạn văn miêu tả ngoại hình con

Tiết 7 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 117 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4...

5. Vì sao Gu-li-vơ khuyên nhà vua nước Li-li-pút từ bỏ ý định biến nước Bli-phút thành một tỉnh của Li-li-pút ?. Tiết 7 –

Tiết 6 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4...

Dựa vào những chi tiết mà tác giả cung cấp và dựa vào quan sát riêng của mình, em hãy viết một đoạn văn miêu

Tiết 5 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4...

1. Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ sau của bài Nói với em : 2. Bài thơ Nói với em muốn nói với

Tiết 4 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 115 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4...

1. Đọc truyện Có một lần (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 164). Tìm trong bài đọc và viết lại. Tiết 4 – Ôn tập

Tiết 3 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 114 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4...

Đọc trích đoạn về cây xương rồng (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 163). Dựa vào những chi tiết mà tác giả cung cấp và

Tiết 2 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 112 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4...

1. Lập bảng thống kê các từ đã học ở những tiết Mở rộng vốn từ trong chủ điểm Khám phá thế giới hoặc Tình

Tiết 1 – Ôn tập cuối học kì 2 – trang 110 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp...

Em hãy lập bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm Khám phá thế giới hoặc Tình yêu cuộc sống . Tiết 1

Tập làm văn : Điền vào giấy tờ in sẵn – trang 108 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt...

1. Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào

Luyện tập

Tập làm văn: luyện tập trao đổi ý kiến với người thân. tiếng việt 4 trang 109, Đề bài: Em và người thân trong...
CCó chí thì nên - Tiếng Việt 4 - Tập làm văn: luyện tập trao đổi ý kiến với người thân. tiếng việt ...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 167, 168 sgk Toán 4, Bài 1: Tính,Bài 2: Tính,Bài 3: Tìm x...
Bài 1: Tính,Bài 2: Tính,Bài 3: Tìm x ,Bài 4: Diện tích của vườn hoa nhà trường được sử dụng như sau,Bài 5: Con...
Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu trang 96 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập...
1. Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong các câu sau. 3. Đặt một câu có trạng ngữ mở đầu bằng một trong ba...