Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4, Hướng dẫn giải bài tập trong SBT, VBT Tiếng Việt 4 tập 1, tập 2
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 TUẦN 10. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1
TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 2 TUẦN 19 TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35
Tiết 6 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Dựa vào những...
(Gợi ý : Cần chú ý miêu tả những đặc điểm nổi bật của chim bồ câu, đưa thêm ý nghĩ, cảm xúc của mình vào đoạn tả).

Quảng cáo
Tiết 3 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 114 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Đọc trích đoạn về...
(Gợi ý : Cần chú ý miêu tả những đặc điểm nổi bật của cây, đưa thêm ý nghĩ, cảm xúc của mình vào đoạn tả).
Tiết 2 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 112 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Lập bảng thống...
1. Lập bảng thống kê các từ đã học ở những tiết Mở rộng vốn từ trong chủ điểm Khám phá thế giới hoặc Tình yêu cuộc sống.
Tập làm văn Điền vào giấy tờ in sẵn trang 108 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Mẹ muốn gửi...
1. Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào bức điện chuyển tiền đi dưới đây :

Luyện tập

Đồng tiền vàng” là một truyện khuyết danh nổi tiếng của nước Anh. Em hãy trả lời các câu hỏi sau, Bài “Đồng tiền...
Kể chuyện - Tập làm văn lớp 4 - Đồng tiền vàng" là một truyện khuyết danh nổi tiếng của nước Anh. Em hãy...
Bài 4 Tiết 13 trang 17 sgk Toán 4, Cho biết: Một nghìn triệu được gọi là 1 tỉ.
Cho biết: Một nghìn triệu được gọi là 1 tỉ.. Bài 4 Tiết 13 trang 17 sgk Toán 4 - Luyện tập trang 17...
Bài 1,2,3 Tiết 138 trang 148 sgk Toán 4, Kiến thức cần nhớ Bài 1:Tổng của hai số là 333 Bài 2. Hai kho...
Kiến thức cần nhớ Bài 1:Tổng của hai số là 333 Bài 2. Hai kho chứa 125 tấn thóc Bài 3. Tổng hai số...
Nêu vai trò của chất béo đối với cơ thể: Bài 5: Vai trò của chất đạm và chất béo
Nêu vai trò của chất béo đối với cơ thể: Bài 5: Vai trò của chất đạm và chất béo. Nêu vai trò của...
Tiết 3 ôn tập giữa học kì 2 trang 60 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Viết tên và nội dung chính các...
Viết tên và nội dung chính các bài tập đọc thuộc chủ điểm vẻ đẹp muôn màu.. Tiết 3 ôn tập giữa học kì...