Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4, Hướng dẫn giải bài tập trong SBT, VBT Tiếng Việt 4 tập 1, tập 2
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 TUẦN 10. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1
TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 2 TUẦN 19 TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35
Tiết 6 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Dựa vào những...
(Gợi ý : Cần chú ý miêu tả những đặc điểm nổi bật của chim bồ câu, đưa thêm ý nghĩ, cảm xúc của mình vào đoạn tả).

Quảng cáo
Tiết 3 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 114 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Đọc trích đoạn về...
(Gợi ý : Cần chú ý miêu tả những đặc điểm nổi bật của cây, đưa thêm ý nghĩ, cảm xúc của mình vào đoạn tả).
Tiết 2 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 112 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Lập bảng thống...
1. Lập bảng thống kê các từ đã học ở những tiết Mở rộng vốn từ trong chủ điểm Khám phá thế giới hoặc Tình yêu cuộc sống.
Tập làm văn Điền vào giấy tờ in sẵn trang 108 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Mẹ muốn gửi...
1. Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào bức điện chuyển tiền đi dưới đây :

Luyện tập

Câu 1 trang 53 Vở bài tập Khoa học 4: Người ta chia sức gió thổi thành bao nhiêu cấp độ?
Câu 1 trang 53 Vở bài tập Khoa học 4. Chọn d. Bài 38.Gió nhẹ gió mạnh. Phòng chống bão Khoanh vào chữ cái...
Tiết 5. Ôn tập học kì 1.tiếng việt lớp 4, Câu 2. Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc thuộc...
Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 5. Ôn tập học kì I.tiếng việt lớp 4. Câu 2. Ghi lại những điều cần...
Bài 1,2,3 Tiết 66 trang 76 sgk Toán 4, Bài 1 Tính bằng hai cách. Bài 2 Tính bằng hai cách (theo mẫu). Bài...
Bài 1 Tính bằng hai cách. Bài 2 Tính bằng hai cách (theo mẫu). Bài 3 Số nhóm học sinh của cả hai lớp...
Tập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối trang 50 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc các...
Tập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối - Tập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây...
Nhà em có một chú lợn hay ăn chóng lớn. Em hãy tả chú lợn ấy, Để cải thiện đời sống, nhà em có...
Tả vật nuôi trong vườn thú - Tập làm văn lớp 4 - Nhà em có một chú lợn hay ăn chóng lớn. Em...