Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4, Hướng dẫn giải bài tập trong SBT, VBT Tiếng Việt 4 tập 1, tập 2
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 TUẦN 10. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1
TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 2 TUẦN 19 TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35
Tiết 7 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 117 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 5. Vì sao...
Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng
Tiết 6 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Dựa vào những...
Đọc trích đoạn viết về chim bồ câu (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 165). Dựa vào những chi tiết mà tác giả cung cấp và dựa vào quan sát riêng của mình, em hãy viết một đoạn văn miêu
Tiết 5 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Viết tiếp...
1. Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ sau của bài Nói với em :
Tiết 4 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 115 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Đọc truyện...
1. Đọc truyện Có một lần (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 164). Tìm trong bài đọc và viết lại :
Quảng cáo


Tiết 3 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 114 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Đọc trích đoạn...
Đọc trích đoạn về cây xương rồng (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 163). Dựa vào những chi tiết mà tác giả cung cấp và dựa vào quan sát riêng của mình, hãy viết đoạn văn miêu tả một c
Tiết 2 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 112 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Lập bảng...
1. Lập bảng thống kê các từ đã học ở những tiết Mở rộng vốn từ trong chủ điểm Khám phá thế giới hoặc Tình yêu cuộc sống.
Tiết 1 – Ôn tập cuối học kì 2 – trang 110 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Em hãy...
Em hãy lập bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm Khám phá thế giới hoặc Tình yêu cuộc sống :
Tập làm văn Điền vào giấy tờ in sẵn – trang 108 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Mẹ...
1. Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào bức điện chuyển tiền đi dưới đây :

Luyện tập

Thế nào là nước sạch? Bài 25: Nước bị ô nhiễm
Thế nào là nước sạch?: Bài 25: Nước bị ô nhiễm. Thế nào là nước sạch? ...
Kể về: Tuổi chơi quay- một kỷ niệm khó quên, Tôi mê chơi quay từ nhỏ. Mẹ kể mỗi khi nhà muối cà, mẹ...
Kể chuyện - Tập làm văn lớp 4 - Kể về: Tuổi chơi quay- một kỷ niệm khó quên. Tôi mê chơi quay từ...
Soạn bài kéo co – Tiếng Việt lớp 4
Kéo co - Soạn bài kéo co. Câu 1. Qua phần đầu bài văn, em hiểu cách chơi kéo co như thế nào ?...
Kể lại bài Cánh diều tuổi thơ theo lời của bạn nhỏ, Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Tuổi thơ của...
- Kể lại bài Cánh diều tuổi thơ theo lời của bạn nhỏ. Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Tuổi...
Bài 2 trang 76 SGK Địa 4, Mô tả nhà sàn và hãy giải thích tại sao người dân ờ miền núi thường làm...
Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn - Bài 2 trang 76 SGK Địa lí 4. Mô tả nhà sàn và hãy giải...