Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4, Hướng dẫn giải bài tập trong SBT, VBT Tiếng Việt 4 tập 1, tập 2
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 TUẦN 10. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1
TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 2 TUẦN 19 TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35

Tiết 6 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4...
(Gợi ý : Cần chú ý miêu tả những đặc điểm nổi bật của chim bồ câu, đưa thêm ý nghĩ, cảm xúc của mình vào đoạn tả)....
Tiết 3 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 114 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4...
(Gợi ý : Cần chú ý miêu tả những đặc điểm nổi bật của cây, đưa thêm ý nghĩ, cảm xúc của mình vào đoạn tả)....
Tập làm văn : Điền vào giấy tờ in sẵn – trang 108 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt...
2. Em đi đặt mua một số báo chí cho mình và cho ông bà, bố mẹ. Hãy điền những nội dung cần thiết vào giấy đặt mua báo chí dưới đây :...

Luyện tập

Em hãy tả cái trống trường và cho biết cảm xúc của em khi nghe tiếng trống, Trước ngày khai giảng năm nay, chiếc...
- Em hãy tả cái trống trường và cho biết cảm xúc của em khi nghe tiếng trống. Trước ngày khai giảng năm...
Trong trường hợp nào người ta phải thở bằng bình ô-xi ? Bài 36: Không khí cần cho sự sống
Trong trường hợp nào người ta phải thở bằng bình ô-xi ?: Bài 36: Không khí cần cho sự sống. Trong trường hợp nào...
Kể lại bài văn Vương quốc vắng nụ cười bằng cách phân vai, Muôn tâu Bệ hạ! Những chuyện buồn cười không thiếu đâu...
- Kể lại bài văn Vương quốc vắng nụ cười bằng cách phân vai. Muôn tâu Bệ hạ! Những chuyện buồn cười không...