Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4, Hướng dẫn giải bài tập trong SBT, VBT Tiếng Việt 4 tập 1, tập 2
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 TUẦN 10. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1
TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 2 TUẦN 19 TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35
Tiết 6 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Dựa vào những...
(Gợi ý : Cần chú ý miêu tả những đặc điểm nổi bật của chim bồ câu, đưa thêm ý nghĩ, cảm xúc của mình vào đoạn tả).

Quảng cáo
Tiết 3 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 114 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Đọc trích đoạn về...
(Gợi ý : Cần chú ý miêu tả những đặc điểm nổi bật của cây, đưa thêm ý nghĩ, cảm xúc của mình vào đoạn tả).
Tiết 2 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 112 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Lập bảng thống...
1. Lập bảng thống kê các từ đã học ở những tiết Mở rộng vốn từ trong chủ điểm Khám phá thế giới hoặc Tình yêu cuộc sống.
Tập làm văn Điền vào giấy tờ in sẵn trang 108 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Mẹ muốn gửi...
1. Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào bức điện chuyển tiền đi dưới đây :

Luyện tập

Bài 6 – Hãy giới thiệu một trò chơi hoặc một lễ hội ở quê em, Trong lễ mừng năm mới của người Khơ-me...
- Bài 6 - Hãy giới thiệu một trò chơi hoặc một lễ hội ở quê em. Trong lễ mừng năm mới của...
Nhờ đâu lá cây lay động, diều bay? Bài 37: Tại sao có gió?
Nhờ đâu lá cây lay động, diều bay?: Bài 37: Tại sao có gió?. Nhờ đâu lá cây lay động, diều bay? ...
Bài 3 trang 72 Địa 4, Chỉ và đọc tên những dãy núi khác trên bản đồ Địa tự nhiên
Dãy Hoàng Liên Sơn - Bài 3 trang 72 SGK Địa lí 4. Chỉ và đọc tên những dãy núi khác trên bản đồ...
Câu 2 trang 20 VBT Địa lớp 4: Quan sát hình 1 trang 87 trong SGK, hãy điền tiếp vào chỗ trống trong bảng...
Câu 2 trang 20 Vở bài tập Địa lí 4. Một số cây trồng chính: Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, điều,…. Bài...
Sử dụng các từ nén lại và giãn ra để nói về tính chất của không khí qua thí nghiệm này: Bài 31: Không...
Sử dụng các từ nén lại và giãn ra để nói về tính chất của không khí qua thí nghiệm này: Bài 31: Không...