Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4, Hướng dẫn giải bài tập trong SBT, VBT Tiếng Việt 4 tập 1, tập 2
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 TUẦN 10. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1
TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 2 TUẦN 19 TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35
Tiết 6 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Dựa vào những...
(Gợi ý : Cần chú ý miêu tả những đặc điểm nổi bật của chim bồ câu, đưa thêm ý nghĩ, cảm xúc của mình vào đoạn tả).

Quảng cáo
Tiết 3 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 114 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Đọc trích đoạn về...
(Gợi ý : Cần chú ý miêu tả những đặc điểm nổi bật của cây, đưa thêm ý nghĩ, cảm xúc của mình vào đoạn tả).
Tiết 2 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 112 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Lập bảng thống...
1. Lập bảng thống kê các từ đã học ở những tiết Mở rộng vốn từ trong chủ điểm Khám phá thế giới hoặc Tình yêu cuộc sống.
Tập làm văn Điền vào giấy tờ in sẵn trang 108 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Mẹ muốn gửi...
1. Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào bức điện chuyển tiền đi dưới đây :

Luyện tập

Câu 1 trang 49 Vở bài tập Khoa học 4: Làm thí nghiệm như hình 1, 2 trang 70 SGK và hoàn thành bảng...
Câu 1 trang 49 Vở bài tập Khoa học 4. Hình 1 : Đốt cháy cây nến và dùng một lọ nhỏ úp vào....
Chính tả – Tuần 3 trang 17 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Điền vào chỗ trống tr hoặc ch
Điền vào chỗ trống tr hoặc ch . Chính tả - Tuần 3 trang 17 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1...
Bóng của chiếc cọc thay đổi như thế nào theo thời gian trong ngày (sáng, trưa, chiều) ? Bài 55-56: Ôn tập: Năng lượng...
Bóng của chiếc cọc thay đổi như thế nào theo thời gian trong ngày (sáng, trưa, chiều) ?: Bài 55-56: Ôn tập: Năng lượng...
Bạn hãy dự đoán xem ánh sáng qua khe sẽ như thế nào: Bài 45: Ánh sáng
Bạn hãy dự đoán xem ánh sáng qua khe sẽ như thế nào: Bài 45: Ánh sáng. Bạn hãy dự đoán xem ánh sáng...
Luyện tập kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật, Câu 1. Tìm lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp trong...
Người ăn xin - Luyện tập kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật. Câu 1. Tìm lời dẫn trực tiếp và lời...