Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4, Hướng dẫn giải bài tập trong SBT, VBT Tiếng Việt 4 tập 1, tập 2
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 TUẦN 10. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1
TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 2 TUẦN 19 TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35

Tiết 7 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 117 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4...
Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng
Tiết 6 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4...
Đọc trích đoạn viết về chim bồ câu (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 165). Dựa vào những chi tiết mà tác giả cung cấp và dựa vào quan sát riêng của mình, em hãy viết một đoạn văn miêu
Tiết 5 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4...
1. Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ sau của bài Nói với em :
Tiết 4 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 115 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4...
1. Đọc truyện Có một lần (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 164). Tìm trong bài đọc và viết lại :
Tiết 3 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 114 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4...
Đọc trích đoạn về cây xương rồng (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 163). Dựa vào những chi tiết mà tác giả cung cấp và dựa vào quan sát riêng của mình, hãy viết đoạn văn miêu tả một c
Tiết 2 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 112 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4...
1. Lập bảng thống kê các từ đã học ở những tiết Mở rộng vốn từ trong chủ điểm Khám phá thế giới hoặc Tình yêu cuộc sống.
Tiết 1 – Ôn tập cuối học kì 2 – trang 110 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp...
Em hãy lập bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm Khám phá thế giới hoặc Tình yêu cuộc sống :
Tập làm văn Điền vào giấy tờ in sẵn – trang 108 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp...
1. Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào bức điện chuyển tiền đi dưới đây :

Luyện tập

Hãy giới thiệu một trò chơi hoặc một lễ hội ở quê em – Bài 1, Ở vùng Thuận Thành quê em, mùa xuân...
- Hãy giới thiệu một trò chơi hoặc một lễ hội ở quê em - Bài 1. Ở vùng Thuận Thành quê em,...
Luyện từ và câu – Luyện tập viết tên người, tên sách Địa Việt Nam trang 46 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập...
Luyện từ và câu - Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam. 1. Tìm và viết lại cho đúng các tên...
Qua đó, bạn phát hiện ra tính chất nào của nước? Bài 20: Nước có những tính chất nào?
Qua đó, bạn phát hiện ra tính chất nào của nước?: Bài 20: Nước có những tính chất nào?. Qua đó, bạn phát hiện...