Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4, Hướng dẫn giải bài tập trong SBT, VBT Tiếng Việt 4 tập 1, tập 2
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 TUẦN 10. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1
TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 2 TUẦN 19 TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35
Tiết 6 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Dựa vào những...
(Gợi ý : Cần chú ý miêu tả những đặc điểm nổi bật của chim bồ câu, đưa thêm ý nghĩ, cảm xúc của mình vào đoạn tả).

Quảng cáo
Tiết 3 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 114 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Đọc trích đoạn về...
(Gợi ý : Cần chú ý miêu tả những đặc điểm nổi bật của cây, đưa thêm ý nghĩ, cảm xúc của mình vào đoạn tả).
Tiết 2 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 112 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Lập bảng thống...
1. Lập bảng thống kê các từ đã học ở những tiết Mở rộng vốn từ trong chủ điểm Khám phá thế giới hoặc Tình yêu cuộc sống.
Tập làm văn Điền vào giấy tờ in sẵn trang 108 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Mẹ muốn gửi...
1. Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào bức điện chuyển tiền đi dưới đây :

Luyện tập

Câu 3 trang 28 Vở bài tập Địa lí 4: Để phủ xanh đất trống, đồi trọc, người dân ở vùng trung du Bắc...
Câu 3 trang 28 Vở bài tập Địa lí 4. ☒ Tất cả các ý trên.. Bài 10. Ôn tập Đánh dấu  × vào...
Em hãy tả buổi bình minh đẹp mà em có dịp quan sát, Kì nghỉ hè vừa qua, em được ba mẹ thưởng cho...
Tả cảnh - Tập làm văn lớp 4 - Em hãy tả buổi bình minh đẹp mà em có dịp quan sát. Kì nghỉ...
Luyện từ và câu – Tính từ (tiếp theo) trang 86 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu –...
Luyện từ và câu - Tính từ (tiếp theo).1. Đặc điểm của các sự vật được miêu tả trong những câu sau khác nhau...
Bạn hãy vẽ sơ đồ bằng chữ và mũi tên để thể hiện mối quan hệ về thức ăn giữa lá ngô, châu chấu...
Bạn hãy vẽ sơ đồ bằng chữ và mũi tên để thể hiện mối quan hệ về thức ăn giữa lá ngô, châu chấu...
Bài 3 trang 115 SGK Địa 4, Nêu tên các sản phẩm của ngành công nghiệp đóng tàu ở Hải Phòng
Thành phố Hải Phòng - Bài 3 trang 115 SGK Địa lí 4. Nêu tên các sản phẩm của ngành công nghiệp đóng tàu...