Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tập làm văn Luyện tập xây dựng mở bài trang 4 Vở...

Tập làm văn Luyện tập xây dựng mở bài trang 4 Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2: Đọc ba đoạn văn mở bài cho một bài...

Đọc ba đoạn văn mở bài cho một bài văn miêu tả cái cặp sách (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 10). Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa các đoạn đó.. Tập làm văn : Luyện tập xây dựng mở bài trang 4 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 4 tập 2 – Tập làm văn : Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật

1. Đọc ba đoạn văn mở bài cho một bài văn miêu tả cái cặp sách (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 10). Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa các đoạn đó.

a) Giống nhau ……………………….

b) Khác nhau …………………………

2. Viết một đoạn mở bài cho bài văn miêu tả cái bàn học của em theo hai cách sau :

a) Mở bài trực tiếp

b) Mở bài gián tiếp

Quảng cáo

1. Đọc đoạn văn mở bài cho một bài văn miêu tả cái cặp sách (sách Tiếng Việt 4, tập hai, trang 10). Viết vào chỗ trống điểm giống nhau và khác nhau trong các đoạn đó.

a) Giống nhau – Các giai đoạn mở bài trên đều có mục đích giới thiệu chiếc cặp sách.

b) Khác nhau –  Đoạn a Giới thiệu ngay chiếc cặp – đồ vật cần miêu tả.

–  Đoạn b, c : Nói chuyện khác để dẫn vào giới thiêu đồ vật định tả.

2. Viết một đoạn mở bài cho bài văn miêu tả cái bàn học của em theo hai cách sau :

a) Mở bài trực tiếp : Chiếc bàn xếp nhỏ xinh này là người bạn thân thiết của em bao năm qua.

b) Mở bài gián tiếp : Đầu năm học vừa qua, ba mẹ em trang bị cho em nhiều dụng cụ học tập mới nào bút, nào thước,

cặp sách. Trong đó em thích nhất là chiếc bàn xếp do chính ba em đóng.

Quảng cáo