Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tiết 1 ôn tập giữa học kì 2 trang 59 Vở bài...

Tiết 1 ôn tập giữa học kì 2 trang 59 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Ghi tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài...

Ghi tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm Người ta là hoa đất. Tiết 1 ôn tập giữa học kì 2 trang 59 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tiết 1 – Ôn tập giữa học kì 2 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2

Ghi tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm Người ta là hoa đất :

– Nhân vật

– Tên bài

– Nội dung chính

Ghi tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm Người ta là hoa đất:

Tên bài

Quảng cáo

Nội dung chính

Nhân vật

Bốn anh tài

Ca ngợi sức khỏe, tài năng, nhiệt thành làm việc nghĩa : trừ ác, cứu dân lành của bốn anh em cẩu Khây.

Cẩu Khây, Nắm Tay Đóng Cọc, Lấy Tai Tát Nước, Móng Tay Đục Máng, yêu tinh, bà lão chăn bò

Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa

Ca ngợi Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa, người đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học của đất nước.

Trần Đại Nghĩa