Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tiết 5 ôn tập giữa học kì 2 trang 63 VBT Tiếng...

Tiết 5 ôn tập giữa học kì 2 trang 63 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập...

Tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm Nhũng người quả cảm . Tiết 5 ôn tập giữa học kì 2 trang 63 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tiết 5 – Ôn tập giữa học kì 2 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2

Tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm Những người quả cảm :

Tên bài

Nội dung chính

Nhân vật

1)

2)

3)

4)

TRẢ LỜI:

Tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm Những người quả cảm :

Tên bài

Nội dung chính

Nhân vật

1) Khuất phục tên cướp biển

Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp biển khiến hắn phải khuất phục.

Quảng cáo

– Bác sĩ Ly

– Tên cướp biển

2) Ga-vrốt ngoài chiến lũy

Ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga-vrốt, bất chấp hiểm nguy, ra ngoài chiến lũy nhặt đạn tiếp tế cho nghĩa quân.

– Ga-vrốt

– Ăng-giôn-ra

– Cuốc-phây-rắc

3) Dù sao trái đất vẫn quay

Ca ngợi hai nhà khoa học Cô-péc-ních và Ga-li-lê dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học.

– Cô-péc-ních

– Ga-li-lê

4) Con sẻ

Ca ngợi hành động dũng cảm, xả thân cứu con của sẻ mẹ.

– Con sẻ mẹ, sẻ con

– Nhân vật “tôi”

– Con chó săn