Trang chủ Lớp 5 Địa lí lớp 5 (sách cũ) Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện...

Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích lớn hơn nước ta....

Việt Nam đất nước chúng ta - Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích lớn hơn nước ta.. Những nước có diện tích lớn hơn nước ta là..

Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích lớn hơn nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

Những nước có diện tích lớn hơn nước ta là: 

- Trung Quốc

- Nhật Bản.

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Địa lí lớp 5 (sách cũ). Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: