Trang chủ Lớp 5 Địa lí lớp 5 Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện...

Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích lớn hơn nước ta....

Việt Nam đất nước chúng ta – Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích lớn hơn nước ta.. Những nước có diện tích lớn hơn nước ta là..

Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích lớn hơn nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

Những nước có diện tích lớn hơn nước ta là: 

– Trung Quốc

– Nhật Bản.