Trang chủ Lớp 5 Địa lí lớp 5 (sách cũ) Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao...

Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ?...

Việt Nam đất nước chúng ta – Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ?. Nơi hẹp nhất là…

Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Nơi hẹp nhất là chưa đầy 50 km.

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Địa lí lớp 5 (sách cũ) - Lớp 5. Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: