Trang chủ Lớp 5 Địa lí lớp 5 Quan sát hình 1, hãy: Nêu tên những nước giáp phần đất...

Quan sát hình 1, hãy: Nêu tên những nước giáp phần đất liền của nước ta....

Việt Nam đất nước chúng ta – Quan sát hình 1, hãy: Nêu tên những nước giáp phần đất liền của nước ta.. Những nước giáp phần đất liền của nước ta là…

Quan sát hình 1, hãy: Nêu tên những nước giáp phần đất liền của nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

Những nước giáp phần đất liền của nước ta là:

– Phía Bắc: Trung Quốc

Advertisements

– Phía Tây: Lào, Cam-pu-chia