Vở bài tập Lịch sử 5

Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Lịch sử 5
Câu 3 trang 63 Vở bài tập Lịch sử 5: Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời: đất nước đang khủng hoảng...
Nêu một vài nhận xét về lịch sử nước ta trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
Câu 4 trang 63 VBT Lịch Sử 5: Từ những hiểu biết về cuộc đời cách mạng của Bác Hồ, hãy tóm tắt một...
Từ những hiểu biết về cuộc đời cách mạng của Bác Hồ, hãy tóm tắt một số ý:
Câu 1 trang 62 VBT Lịch Sử 5:
Chọn nhân vật phù hợp với sự kiện lịch sử.
Câu 2 trang 62 Vở BT Lịch Sử 5: Hoàn thành bảng sau về những sự kiện chính trong lịch sử dân tộc ta...
Hoàn thành bảng sau về những sự kiện chính trong lịch sử dân tộc ta từ năm 1930 đến năm 1945:

Quảng cáo
Câu 5 trang 61 Vở bài tập Lịch sử 5: Đường điện 500 KV đã đem dòng điện từ Nhà máy Thủy điện Hòa...
Đường điện 500 KV đã đem dòng điện từ Nhà máy Thủy điện Hòa Bình vào thắp sáng cho cả những vừng rừng núi Tây Nguyên và đồng bằng Nam Bộ.
Câu 6 trang 61 VBT môn Lịch Sử lớp 5: Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Hàm Thuận, Đa Mi, Sơn La,...
Kể tên một số nhà máy Thủy điện đã có hoặc đang được xây dựng ở nước ta.
Câu 3 trang 60 Vở bài tập Lịch sử 5: Bài 28. Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình
Nhà máy thủy điện Hòa Bình là thành quả của 15 năm lao động gian khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân hai nước Việt Nam, Liên Xô. Những chiến sĩ công trường vĩ đại đó đã cống hiến

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...