Vở bài tập Lịch sử 5

Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Lịch sử 5
Câu 3 trang 63 Vở bài tập Lịch sử 5: Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời: đất nước đang khủng hoảng...
Nêu một vài nhận xét về lịch sử nước ta trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
Câu 4 trang 63 VBT Lịch Sử 5: Từ những hiểu biết về cuộc đời cách mạng của Bác Hồ, hãy tóm tắt một...
Từ những hiểu biết về cuộc đời cách mạng của Bác Hồ, hãy tóm tắt một số ý:
Câu 1 trang 62 VBT Lịch Sử 5:
Chọn nhân vật phù hợp với sự kiện lịch sử.
Câu 2 trang 62 Vở BT Lịch Sử 5: Hoàn thành bảng sau về những sự kiện chính trong lịch sử dân tộc ta...
Hoàn thành bảng sau về những sự kiện chính trong lịch sử dân tộc ta từ năm 1930 đến năm 1945:
Quảng cáo


Câu 5 trang 61 Vở bài tập Lịch sử 5: Đường điện 500 KV đã đem dòng điện từ Nhà máy Thủy điện Hòa...
Đường điện 500 KV đã đem dòng điện từ Nhà máy Thủy điện Hòa Bình vào thắp sáng cho cả những vừng rừng núi Tây Nguyên và đồng bằng Nam Bộ.
Câu 6 trang 61 VBT môn Lịch Sử lớp 5: Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Hàm Thuận, Đa Mi, Sơn La,...
Kể tên một số nhà máy Thủy điện đã có hoặc đang được xây dựng ở nước ta.
Câu 3 trang 60 Vở bài tập Lịch sử 5: Bài 28. Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình
Nhà máy thủy điện Hòa Bình là thành quả của 15 năm lao động gian khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân hai nước Việt Nam, Liên Xô. Những chiến sĩ công trường vĩ đại đó đã cống hiến

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...