Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Chính tả – Tuần 24 trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng...

Chính tả – Tuần 24 trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2:Đọc đoạn thơ trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang...

1.Đọc đoạn thơ trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 58 ; viết lại các tên riêng có trong đoạn thơ. Chính tả – Tuần 24 trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần 24 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2

1. Đọc đoạn thơ trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 58 ; viết lại các tên riêng có trong đoạn thơ :

– Tên người, tên dân tộc : 

………………………………………

– Tên địa lí :

………………………………………

2. Giải câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịch sử trong câu đố sau :

Câu đố

Lời giải đố

(1)Ai từng đóng cọc trên sông

Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh ?

(2)Vua nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời ?

(3)Vua nào tập trận đùa chơi

Cò lau phất trận một thời ấu thơ ?

(4)Vua nào tháo Chiếu dời đô ?

(5)Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn ?

Ngô Quyền, Lê Hoàn và

…………………………..

………………………………

………………………………

…………………………

…………………………

Quảng cáo

…………………………

……………………….

TRẢ LỜI:

1. Đọc đoạn thơ trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 58 ; viết lại các tên riêng có trong đoạn thơ :

– Tên người, tên dân tộc :                

Đăm Săn, YSun, Nơ Trang Lơng, A-ma Dơ-hao Mơ-nông    

– Tên địa lí :                 

Tây Nguyên, (sông) Ba

2. Giải câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịch sử trong câu đố sau:

Câu đố

Lời giải đố

(1)Ai từng đóng cọc trên sông

Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh ?

(2)Vua nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời ?

(3)Vua nào tập trận đùa chơi

Cò lau phất trận một thời ấu thơ ?

(4)Vua nào tháo Chiếu dời đô ?

(5)Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn ?

– Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Hưng Đạo

– Vua Quang Trung (Nguyễn Huệ)

– Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh)

– Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn)

– Lê Thánh Tông (Lê Tự Thành)

 Baitapsgk.com

Quảng cáo