Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5, Hướng dẫn giải bài tập, câu hỏi trong SBT, VBT Tiếng Việt 5 tập 1,2.
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 TUẦN 10. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16

TIẾNG VIỆT LỚP 5 TẬP 2

Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28 Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35

Luyện từ và câu – Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng trang 36, 37 Vở...
1. Dùng gạch xiên ( / ) ngăn các vế trong mỗi câu ghép dưới đây. Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ của mỗi vế câu :...
Tập làm văn – Lập chương trình hoạt động trang 29, 30 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5...
Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau :...

Luyện tập

Bài 5 trang 150 sgk Toán 5, Viết các phân số.
Viết các phân số.. Bài 5 trang 150 sgk toán 5 - Tiết 141 ôn tập về phân số (tiếp theo) a) Viết các...
Bài 2 trang 30 SGK Sử 5: “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước”
Bài 2 trang 30 SGK Lịch sử 5: "Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước". Trước âm mưu của...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 38 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 : Bài 29+30+31. Luyện tập chung
Câu 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Một sân vận động hình chữ nhật...
Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa trang 37 tiếng việt lớp 5, Bài 1: tìm từ trái nghĩa trong câu tục ngữ thành...
Những con sếu bằng giấy - Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa trang 37 sgk tiếng việt lớp 5. Bài 1: tìm từ...
Bài 1 trang 27 SGK Sử 5: Vượt qua tình thế hiểm nghèo
Bài 1 trang 27 SGK Lịch sử 5: Vượt qua tình thế hiểm nghèo. Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau...