Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5, Hướng dẫn giải bài tập, câu hỏi trong SBT, VBT Tiếng Việt 5 tập 1,2.
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 TUẦN 10. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16

TIẾNG VIỆT LỚP 5 TẬP 2

Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28 Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35
Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ Trật tự – An ninh trang 28, 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5...
(1) Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ trật tự ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :
Tập làm văn – Lập chương trình hoạt động trang 29, 30 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2: Đề bài Để hưởng ứng...
Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau :

Quảng cáo

Luyện tập

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật, 1. Đọc bài văn sau và thực hiện yêu cẩu nêu ở dưới 2. Viết...
Vì cuộc sống thanh bình - Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật. 1. Đọc bài văn sau và thực hiện yêu...
Bài 2 trang 143 sgk Toán 5 luyện tập, Một con ốc sên bò với vận tốc 12cm/phút.
Một con ốc sên bò với vận tốc 12cm/phút.. Bài 2 trang 143 sgk toán 5 luyện tập - Tiết 135 luyện tập ...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 37 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2: Bài 116 + 117. Luyện tập chung
Câu 1, 2, 3, 4 trang 37 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2. 1. Tính diện tích xung quanh và thể tích...
Kể chuyện: kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 126 sgk Tiếng Việt lớp 5, Kể một việc làm tốt của em...
Người gác rừng tí hon - Kể chuyện: kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 126 sgk Tiếng Việt lớp 5. Kể...
Bài 3 trang 37 sgk Toán 5, Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân:
Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân. Bài 3 trang 37 sgk Toán 5 - Khái niệm số thập phân...