Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5, Hướng dẫn giải bài tập, câu hỏi trong SBT, VBT Tiếng Việt 5 tập 1,2.
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 TUẦN 10. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16

TIẾNG VIỆT LỚP 5 TẬP 2

Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28 Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35
Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ Trật tự – An ninh trang 28, 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5...
(1) Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ trật tự ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :
Tập làm văn – Lập chương trình hoạt động trang 29, 30 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2: Đề bài Để hưởng ứng...
Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau :

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 1 trang 37 môn Toán 5, Đọc mỗi số thập phân sau:
Đọc mỗi số thập phân sau. Bài 1 trang 37 sgk Toán 5 - Khái niệm số thập phân (tiếp theo) ...
Quan sát hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương trên Trái Đất.
Châu Á - Quan sát hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương trên Trái Đất.. Tên các châu lục và...
Chính tả – Tuần 6 trang 34, 35 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Gạch dưới những tiếng có ưa hoặc...
1. Gạch dưới những tiếng có ưa hoặc uơ trong hai khổ thơ dưới đây . Chính tả - Tuần 6 trang 34, 35...
Câu 1 trang 15 Vở BT Lịch Sử 5: Viết một đoạn văn về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành.
Câu 1 trang 15 Vở bài tập Lịch sử 5. Viết một đoạn văn về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất...
Luyện từ và câu: dùng từ đồng âm để chơi chữ trang 61 sgk Tiếng Việt lớp 5, bài 1 tìm từ đồng âm...
Tác phẩm của Si-le và tên phát xít - Luyện từ và câu: dùng từ đồng âm để chơi chữ trang 61 sgk Tiếng...