Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5, Hướng dẫn giải bài tập, câu hỏi trong SBT, VBT Tiếng Việt 5 tập 1,2.
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 TUẦN 10. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16

TIẾNG VIỆT LỚP 5 TẬP 2

Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28 Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35
Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ Trật tự – An ninh trang 28, 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5...
(1) Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ trật tự ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :
Tập làm văn – Lập chương trình hoạt động trang 29, 30 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2: Đề bài Để hưởng ứng...
Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau :
Quảng cáo


Luyện tập

Lesson Four: Phonics and Spelling – Unit 6 – Family & Friends Special Edition Grade 5 (lớp 5)
Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. shell: vỏ. Bài: Unit 6: Whose jacket is...
Bài 3 trang 92 sgk Toán 5, Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang.
Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang.. Bài 3 trang 92 sgk toán 5 - Hình thang ...
Luyện tập tả người bài tập 1 SGK trang 130, Đoạn văn Chú bé vùng biển tả những đặc điếm nào về ngoại hình...
Luyện tập: Tập làm văn lớp 5 - Luyện tập tả người bài tập 1 SGK trang 130. Đoạn văn Chú bé vùng biển...
Bài 2 trang 165 sgk Toán 5, Tính:2,5% + 10,34% ;
Tính: a) 2,5% + 10,34% ;. Bài 2 trang 165 sgk toán 5 - Tiết 157 luyện tập ...
Câu 6 trang 34 Vở bài tập Lịch sử 5: Em hãy nêu kết quả và ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Biên...
Câu 6 trang 34 Vở bài tập Lịch sử 5. Bài 15. Chiến thắng biên giới thu – đông năm 1950 Em hãy nêu...