Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5, Hướng dẫn giải bài tập, câu hỏi trong SBT, VBT Tiếng Việt 5 tập 1,2.
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 TUẦN 10. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16

TIẾNG VIỆT LỚP 5 TẬP 2

Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28 Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35
Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ Trật tự – An ninh trang 28, 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5...
(1) Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ trật tự ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :
Tập làm văn – Lập chương trình hoạt động trang 29, 30 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2: Đề bài Để hưởng ứng...
Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau :
Quảng cáo


Luyện tập

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận, 1. Dựa theo nghĩa của tiếng quyền, em hãy xếp các từ...
Những chủ nhân tương lai - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận. 1. Dựa theo nghĩa của tiếng...
Dựa vào hình 1 và quả Địa cầu: Cho biết lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở bán cầu Nam hay bán cầu Bắc ?
Châu Đại Dương và châu Nam Cực - Dựa vào hình 1 và quả Địa cầu: Cho biết lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở bán...
Câu 5 trang 106 Vở bài tập Khoa học lớp 5: Bài 61. Ôn tập: Thực vật và động vật
Câu 5 trang 106 Vở bài tập Khoa học 5. Bài 61. Ôn tập: Thực vật và động vật Chọn 10 con vật trong...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 54 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 Bài 43. Viết các số đo diện tích...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 54 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Viết số thập phân thích hợp vào...
Trong gia đình hoặc xung quanh nhà bạn đã có ai bị sốt rét chưa? Bài 12: Phòng bệnh sốt rét
Trong gia đình hoặc xung quanh nhà bạn đã có ai bị sốt rét chưa?: Bài 12: Phòng bệnh sốt rét. Trong gia đình...