Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5, Hướng dẫn giải bài tập, câu hỏi trong SBT, VBT Tiếng Việt 5 tập 1,2.
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 TUẦN 10. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16

TIẾNG VIỆT LỚP 5 TẬP 2

Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28 Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35
Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ Trật tự – An ninh trang 28, 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5...
(1) Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ trật tự ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :
Tập làm văn – Lập chương trình hoạt động trang 29, 30 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2: Đề bài Để hưởng ứng...
Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau :

Quảng cáo

Luyện tập

Ngữ pháp Unit 1 tiếng Anh lớp 5 mới, 1. Cách dùng giới từ “on”, “in” và “at”, 2. Viết địa chỉ nhà, 3....
Unit 1: What's Your Address? - Ngữ pháp Unit 1 SGK tiếng Anh lớp 5 mới. 1. Cách dùng giới từ “on”, “in” và...
Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây ? Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây ?: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm. Bạn đồng ý với ý...
Bài 3 trang 140 sgk Toán 5 luyện tập, Quãng đường AB dài 25km.
Quãng đường AB dài 25km.. Bài 3 trang 140 sgk toán 5 luyện tập - Tiết 131 luyện tập ...
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 24 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2: Bài 106. Luyện tập
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 24 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2. 1. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích...
Review 1 – Family & Friends Special Edition Grade 5 (lớp 5): Review 1
Review 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. 3. toothbrush. Bài: Review 1 1. Complete the crossword.Hướng dẫn giải:1. sunscreen2.difficult3. towel4.easy5. soap6....