Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5, Hướng dẫn giải bài tập, câu hỏi trong SBT, VBT Tiếng Việt 5 tập 1,2.
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 TUẦN 10. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16

TIẾNG VIỆT LỚP 5 TẬP 2

Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28 Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35
Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ Trật tự – An ninh trang 28, 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5...
(1) Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ trật tự ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :
Tập làm văn – Lập chương trình hoạt động trang 29, 30 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2: Đề bài Để hưởng ứng...
Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau :

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 4 trang 50 VBT Khoa học 5: Tính chất nào dưới đây không phải của gạch, ngói?
Câu 4 trang 50 Vở bài tập Khoa học 5. Chọn c.. Bài 27. Gốm xây dựng: gạch ngói Khoanh vào chữ cái trước...
Lý thuyết chia số đo thời gian cho một số,Ví dụ 1: Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây.
a) Ví dụ 1: Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây.. Lý thuyết chia số đo thời gian cho một...
Soạn bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân – Tiếng Việt lớp 5
Nhớ nguồn - Soạn bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. 1. Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 45 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 Bài 33. Khái niệm số thập phân (tiếp
Câu 1, 2, 3, 4 trang 45 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Chuyển số thập phân thành phân số...
Tả một cảnh quan một di tích văn hoá lịch sử của quê hương em, Chùa Thiên Mụ đã soi bóng xuống Hương Giang...
Tả Cảnh - Tả một cảnh quan một di tích văn hoá lịch sử của quê hương em. Chùa Thiên Mụ đã soi bóng...