Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5, Hướng dẫn giải bài tập, câu hỏi trong SBT, VBT Tiếng Việt 5 tập 1,2.
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 TUẦN 10. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16

TIẾNG VIỆT LỚP 5 TẬP 2

Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28 Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35
Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ Trật tự – An ninh trang 28, 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5...
(1) Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ trật tự ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :
Tập làm văn – Lập chương trình hoạt động trang 29, 30 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2: Đề bài Để hưởng ứng...
Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau :

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 1, 2, 3, 4 trang 87 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bài 71. Luyện tập
Câu 1, 2, 3, 4 trang 87 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Một mảnh đất hình chữ nhật có...
Tiết 3 trang 60 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc bài văn sau và thực hiện các yêu cầu ở
Đọc bài văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới.. Tiết 3 trang 60 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập...
Câu 3 trang 5 VBT môn Địa lớp 5: Điền từ ngữ vào chỗ trống (….) cho phù hợp.
Câu 3 trang 5 Vở bài tập Địa lí 5. Đất nước ta vừa có đất liền vừa có ………, đảo và quần đảo....
Bài 4 trang 171 sgk Toán 5, Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh khối...
Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh khối 5.. Bài 4 trang 171 sgk toán...
Mở rộng vốn từ: Hòa bình trang 47 sgk Tiếng Việt lớp 5, câu 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ...
Một chuyên gia máy xúc - Mở rộng vốn từ: Hòa bình trang 47 sgk Tiếng Việt lớp 5. câu 1. Dòng nào dưới...