Tiếng Việt 5 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 5 Tiếng Việt 5 - Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Tiếng Việt 5 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Tiếng Việt 5 - Chân trời sáng tạo.

Bài: Ôn tập cuối học kì I – Tiết 6 và tiết 7 Đánh giá cuối học kì I trang 153 Tiếng Việt 5...
Giải và trình bày phương pháp giải bài: Ôn tập cuối học kì I – Tiết 6 và tiết 7 Đánh giá cuối...
Bài: Ôn tập cuối học kì I – Tiết 2 trang 149 Tiếng Việt 5 – Chân trời sáng tạo tập 1: Đoạn thơ...
Hướng dẫn trả lời bài: Ôn tập cuối học kì I – Tiết 2 trang 149 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1...
Bài: Ôn tập cuối học kì I – Tiết 3 trang 150 Tiếng Việt 5 – Chân trời sáng tạo tập 1: Cậu xem,...
Gợi ý giải bài: Ôn tập cuối học kì I – Tiết 3 trang 150 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Chân...
Bài 8: Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật. trang 147 Tiếng Việt 5 – Chân trời sáng tạo tập 1: Câu mở đầu:...
Giải bài 8: Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trang 147 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Chân trời sáng tạo...
Bài: Ôn tập cuối học kì I – Tiết 1 trang 148 Tiếng Việt 5 – Chân trời sáng tạo tập 1: Đoạn từ...
Trả lời bài: Ôn tập cuối học kì I – Tiết 1 trang 148 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Chân trời...
Bài 8: Từ những cánh đồng xanh trang 144 Tiếng Việt 5 – Chân trời sáng tạo tập 1: Trong quá trình thu hoạch,...
Hướng dẫn trả lời bài 8: Từ những cánh đồng xanh trang 144 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Chân trời sáng...
Bài 8: Mở rộng vốn từ Cộng đồng trang 146 Tiếng Việt 5 – Chân trời sáng tạo tập 1: Dòng nào sau đây...
Gợi ý giải bài 8: Mở rộng vốn từ Cộng đồng trang 146 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Chân trời sáng...
Bài 7: Luyện tập sử dụng từ ngữ trang 142 Tiếng Việt 5 – Chân trời sáng tạo tập 1: Trong các nghĩa trên,...
Hướng dẫn giải bài 7: Luyện tập sử dụng từ ngữ trang 142 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Chân trời sáng...
Bài 7: Trả bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 3) trang 143 Tiếng Việt 5 – Chân trời sáng tạo tập...
Giải và trình bày phương pháp giải bài 7: Trả bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 3) trang 143 SGK...
Bài 6: Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình trang 139 Tiếng Việt 5 – Chân trời sáng...
Hướng dẫn trả lời bài 6: Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình trang 139 SGK Tiếng...

Mới cập nhật

Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...
Tại sao trước khi gieo hạt nên ngâm hạt trong nước ấm có nhiệt độ từ 350C đến 400C?
Ngâm hạt trong nước ẩm để làm mềm vỏ hạt và tăng áp suất thẩm thấu để hạt hút nước Phân tích và giải...
Sắp xếp các bước tiến hành sau đây để được quy trình đúng khi tiến hành thí nghiệm quan sát sự sinh trưởng và...
Các bước thí nghiệm chứng minh cây có sự sinh trưởng và thực hành quan sát Gợi ý giải 38.1 - Bài 38....
Vận dụng những hiểu biết về vòng đời của sâu hại, đề xuất biện pháp phòng ngừa và diệt sâu hại để bảo vệ...
Dựa vào đặc điểm các giai đoạn phát triển ở côn trùng Hướng dẫn giải 37.8 - Bài 37: Ứng dụng sinh trưởng...
Vận dụng kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật
Sự sinh trưởng và phát triển ở sinh vật chịu sự tác động của các nhân tố như nhiệt độ Giải và trình bày...