Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu hai...

Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm) trang 90, 91 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2: Đánh dấu X vào...

1. Đánh dấu X vào ô thích hợp xác định tác dụng của dấu hai chấm trong mỗi câu dưới đây . Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm) trang 90, 91 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)

1. Đánh dấu X vào ô thích hợp xác định tác dụng của du hai chấm trong mỗi câu dưới đây :

2. Đặt dấu hai chấm vào chỗ thích hợp trong các khổ thơ, các câu văn sau :

a) Trận đánh đã bắt đầu

Quân ta ào lên trước

Một tên giặc ngã nhào

Chết rồi, không dậy được.

Chết là không nhúc nhích

Sao nó cứ lồm cồm ?

Tính ăn gian chẳng thích

Chơi thật thà vui hơn.

Thằng giặc cuống cả chân

Nhăn nhó kêu rối rít

– Đồng ý là tao chết

Nhưng đây … tổ kiến vàng !

b) Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hi vọng khi tha thiết cầu xin “Bay đi, diều ơi! Bay đi !”

c) Từ Đèo Ngang nhìn về hướng nam, ta bắt gặp một phong cảnh thiên nhiên kì vĩ phía tây là dãy Trường Sơn trùng điệp, phía đông là biển cả bao la, ở giữa là một vùng đồng bằng biếc xanh màu lục diệp.

3. Đọc mẩu chuyện Chỉ vì quên một dấu câu (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 144). Theo em, để người bán hàng không hiểu lầm, ông khách cần viết thế nào ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng:

□ Xin ông làm ơn : ghi thêm nếu còn chỗ linh hồn bác sẽ được lên thiên đàng.

□ Xin ông làm ơn ghi thêm : nếu còn chỗ linh hồn bác sẽ được lên thiên đàng.

Quảng cáo

□ Xin ông làm ơn ghi thêm nếu còn chỗ : linh hồn bác sê được lên thiên đàng.

TRẢ LỜI:

1. Đánh dấu X vào ô thích hợp xác định tác dụng của du hai chấm trong mỗi câu dưới đây :

2. Đặt dấu hai chấm vào chỗ thích hợp trong các khổ thơ, các câu văn sau :

a) Trận đánh đã bắt đầu

Quân ta ào lên trước

Một tên giặc ngã nhào

Chết rồi, không dậy được.

Chết là không nhúc nhích

Sao nó cứ lồm cồm ?

Tính ăn gian chẳng thích

Chơi thật thà vui hơn.

Thằng giặc cuống cả chân

Nhăn nhó kêu rối rít:

– Đồng ý là tao chết

Nhưng đây … tổ kiến vàng !

b) Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hi vọng khi tha thiết cầu xin:

 “Bay đi, diều ơi! Bay đi !”

c) Từ Đèo Ngang nhìn về hướng nam, ta bắt gặp một phong cảnh thiên nhiên kì vĩ: phía tây là dãy Trường Sơn trùng điệp, phía đông là biển cả bao la, ở giữa là một vùng đồng bằng biếc xanh màu lục diệp.

3. Đọc mẩu chuyện Chỉ vì quên một dấu câu (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 144). Theo em, để người bán hàng không hiểu lầm, ông khách cần viết thế nào ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng:

X Xin ông làm ơn ghi thêm nếu còn chỗ : linh hồn bác sê được lên thiên đàng.

 Baitapsgk.com