Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập làm văn – Lập chương trình hoạt động trang 29, 30...

Tập làm văn – Lập chương trình hoạt động trang 29, 30 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2: Đề bài Để hưởng ứng phong...


Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau :
. Tập làm văn – Lập chương trình hoạt động trang 29, 30 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Tập làm văn – Lập chương trình hoạt động

Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau :

1. Tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông.

2. Triển lãm về an toàn giao thông.

3. Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông.

4. Phát thanh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy.

5. Thăm các chú công an giao thông hoặc công an biên phòng.

Em hãy lập chương trình (viết vắn tắt) cho một trong các hoạt động trên. (Chú ý: Đọc gợi ý trong Tiếng Việt 5, tập hai, trang 53.)

CHƯƠNG TRÌNH……………………

………………………………………………

 

………………………………………………

………………………………………………

TRẢ LỜI:

Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau :

1. Tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông.

2. Triển lãm về an toàn giao thông.

3. Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông.

4. Phát thanh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy.

5. Thăm các chú công an giao thông hoặc công an biên phòng.

Em hãy lập chương trình (viết vắn tắt) cho một trong các hoạt động trên. (Chú ý: Đọc gợi ý trong Tiếng Việt 5, tập hai, trang 53.)

Quảng cáo

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN HÀNH TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

I. Mục đích :

– Giúp người dân tăng cường ý thức về an toàn giao thông (ATGT).

– Giúp các bạn đội viên học sinh trong trường, lớp hiểu thêm về ATGT và gương mẫu hơn nữa trong chấp hành ATGT.

II. Phân công chuẩn bị :

– Ban tổ chức : lớp trưởng và lớp phó 4 tổ trưởng.

– Công tác chuẩn bị : loa cầm tay, cờ Tổ quốc, cờ Đội, biểu ngữ tranh cổ động về ATGT, trống ếch, kèn.

– Phân công cụ thể :

+ Tổ 1 : 1 loa cầm tay, 1 lá cờ Tổ quốc.

+ Tổ 2 : 1 lá cờ đội, 1 tranh cổ động về ATGT.

+ Tổ 3 : 1 biểu ngữ, 2 trống ếch

+ Tổ 4 : 2 kèn, một loa cầm tay.

+ Nước uống : Thủ quỹ Thu Hương + Thư.

– Trang phục : đồng phục, khăn quàng đỏ.

III. Chương trình cụ thể :

Địa điểm tuần hành : đường An Dương Vương (Từ ngữ ba Nguyễn Văn Cừ – An Dương Vương đến chợ An Đông).

– 8h : Tập trung tại trường, điểm danh (xếp thành hàng 1).

– 8h 30 phút : Bắt đầu diễu hành cùng các lớp.

+ Tổ 1 : Đi đầu với cờ Tổ quốc (Cường), trống ếch (Tú, Thái).

+ Tổ 2 : Cờ đội (Tuấn), hô khẩu hiệu (Quang, Lâm, Tùng).

+ Tổ 3 : Kèn (Minh), biểu ngữ (Nguyệt, Linh).

+ Tổ 4 : Tranh cổ động (Thi, Trúc), đọc luật giao thông.

* Lớp trưởng, lớp phó và các tổ trưởng kiểm tra chung.

– 10h : Diễu hành về trường.

– 10h 30 : Tổng kết toàn trường.

Quảng cáo