Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập làm văn – Ôn tập văn kể chuyện trang 24 Vở...

Tập làm văn – Ôn tập văn kể chuyện trang 24 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2:Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4, em...

1.Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4, em hãy trả lời các câu hỏi sau . Tập làm văn – Ôn tập văn kể chuyện trang 24 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Tập làm văn – Ôn tập văn kể chuyện

1. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4, em hãy trả lời các câu hỏi sau :

a) Thế nào là kể chuyện ?

…………………………………………………….

…………………………………………………….

b) Tính cách của nhân vật được thể hiện qua những mặt nào ? 

…………………………………………………….

…………………………………………………….

c) Bài văn kể chuyện có cấu tạo như thế nào ?  

…………………………………………………….

…………………………………………………….

2. Đọc câu chuyện Ai giỏi nhất ? (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 42 – 43), trả lời các câu hỏi bằng cách ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng nhất .

a) Câu chuyện trên có mấy nhân vật ?

□ Hai                □ Ba                            □ Bốn

b) Tính cách của các nhân vật được thể hiện qua những mặt nào ?

□ Chỉ qua lời nói                        □ Chỉ qua hành động

□ Qua cả lời nói và hành động

c) Ý nghĩa của câu chuyện trên là gì ?

□ Khen ngợi Sóc thông minh và có tài trồng cây, gieo hạt.

□ Khuyên người ta tiết kiệm, phòng lúc khó khăn.

Quảng cáo

□ Khuyên người ta biết lo xa và chăm chỉ làm việc.

TRẢ LỜI:

1.Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4, em hãy trả lời các câu hỏi sau :

a) Thế nào là kể chuyện ?

– Là kể một chuỗi sự việc có đầu có cuối liên quan đến một hay một số nhân vật.

b) Tính cách của nhân vật được thể hiện qua những mặt nào ?

Mỗi câu chuyện nói một điều có ý nghĩa.

– Hành động của nhân vật.

– Lời nói, ý nghĩa của nhân vật.

– Những đặc điểm ngoại hình tiêu biểu.

c) Bài văn kể chuyện có cấu tạo như thế nào ?

– Mở bài (trực tiếp hoặc gián tiếp).

– Diễn biến truyện (thân bài).

– Kết thúc câu chuyện (không mở rộng hoặc mở rộng).

2. Đọc câu chuyện Ai giỏi nhất ? (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 42 – 43), trả lời các câu hỏi bằng cách ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng nhất .

a) Câu chuyện trên có mấy nhân vật ?

X Bốn

b) Tính cách của các nhân vật được thể hiện qua những mặt nào ?

X Qua cả lời nói và hành động

c) Ý nghĩa của câu chuyện trên là gì ?

X Khuyên người ta biết lo xa và chăm chỉ làm việc.

 Baitapsgk.com