Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập làm văn – Trả bài văn kể chuyện trang 32 Vở...

Tập làm văn – Trả bài văn kể chuyện trang 32 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2:Đọc lại bài làm của em và lời nhận...

1.Đọc lại bài làm của em và lời nhận xét của thầy cô. sửa lỗi trong bài theo yêu cầu sau . Tập làm văn – Trả bài văn kể chuyện trang 32 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Tập làm văn – Trả bài văn kể chuyện

1. Đọc lại bài làm của em và lời nhận xét của thầy cô. Sửa lỗi trong bài theo yêu cầu sau :

Quảng cáo

2. Chọn một đoạn trong bài làm của em, viết lại theo cách khác hay hơn.

……………………………………………………

………………………………………

Học sinh tự làm