Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập làm văn – Trả bài văn tả con vật trang 89...

Tập làm văn – Trả bài văn tả con vật trang 89 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc lại bài làm của em và lời...

1. Đọc lại bài làm của em và lời nhận xét của cô (thầy)ệ sửa các lỗi trong bài theo các yêu cầu sau . Tập làm văn – Trả bài văn tả con vật trang 89 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Tập làm văn – Trả bài văn tả con vật

1. Đọc lại bài làm của em và lời nhận xét của cô (thầy), sửa các lỗi trong bài theo các yêu cầu sau :

Loại lỗi

Các lỗi cụ thể

Sửa lỗi

Chính tả

Dùng từ

Đặt câu

…………………

Quảng cáo

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

2. Chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại theo cách khác hay hơn :

…………………………………

…………………………………

TRẢ LỜI:

Học sinh tự làm