Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tiết 7 – Tuần 10 trang 70, 71 Vở bài tập (SBT)...

Tiết 7 – Tuần 10 trang 70, 71 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Đọc thầm bài thơ Mầm non (Tiếng Việt 5, tập một,...

Đọc thầm bài thơ Mầm non (Tiếng Việt 5, tập một, trang 98). Dựa vào nội dung bài đọc, chọn đáp án đúng nhất . Tiết 7 – Tuần 10 trang 70, 71 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tiết 7 – Tuần 10 – Ôn tập giữa học kì 1

Advertisements (Quảng cáo)

Đọc thầm bài thơ Mầm non (Tiếng Việt 5, tập một, trang 98). Dựa vào nội dung bài đọc, chọn đáp án đúng nhất :

1. Mầm non nép mình nằm im trong mùa nào?

a) Mùa xuân

b) Mùa hè

c) Mùa thu

d) Mùa đông

2. Trong bài thơ, mầm non được nhân hoá bằng cách nào?

a) Dùng những động từ chỉ hoạt động của ngưòi để kể, tả về mầm non.

b) Dùng những tính từ chỉ đặc điểm của người để miêu tả mầm non.

c) Dùng đại từ chỉ người để chỉ mầm non.

3. Nhờ đâu mầm non nhận ra mùa xuân về?

a) Nhờ những âm thanh rộn ràng, náo nức của cảnh vật mùa xuân.

b) Nhờ sự im ắng của mọi vật trong mùa xuân.

c) Nhờ màu sắc tươi tắn của cỏ cây, hoa lá trong mùa xuân.

4. Em hiểu câu thơ ”Rừng cây trông thưa thớt” nghĩa là thế nào?

a) Rừng thưa thớt vì rất ít cây.

b) Rừng thưa thớt vì cây không lá.

c) Rừng thưa thớt vì toàn lá vàng.

5. ý chính của bài thơ là gì?

a) Miêu tả mầm non,

b) Ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân,

c) Miêu tả sự chuyển mùa kì diệu của thiên nhiên.

6. Trong câu nào dưới đây, từ mầm non được dùng với nghĩa gốc?

Advertisements (Quảng cáo)

a) Bé đang học ở trường mầm non.

b) Thiếu niên, nhi đồng là mầm non của đất nước.

c) Trên cành cây có những mầm non mới nhú.

7. Hối hả có nghĩa là gì?

a) Rất vội vã, muốn làm việc gì đó cho thật nhanh.

b) Mừng vui, phấn khởi vì được như ý.

c) Vất và vì dốc sức để làm cho thật nhanh.

8. Từ thưa thớt thuộc từ loại nào?

a) Danh từ

b) Tính từ

c) Động từ

9. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy?

a) nho nhỏ, lim dim, một đốt, hối há, lất phất, rào rào, thưa thớt

b) nho nhỏ, lim dim, hối há, lất phất, lặng im, thưa thớt, róc rách

c) nho nhỏ, lim dim, hối hà, lất phất, rào rào, thưa thớt, róc rách

10. Từ nào đồng nghĩa vói im ắng?

a) Lặng im

b) Nho nhỏ 

c) Lim dim

1. d 2. a 3. a 4. b 5. c 6. c 7. a 8. b 9. c 10. a