Trang chủ Lớp 6 Công Nghệ 6 sách Kết nối tri thức Quan sát hình 7.2 và cho biết các nhân vật trong hình...

Quan sát hình 7.2 và cho biết các nhân vật trong hình sử dụng trang phục gì? Nêu vai trò của các trang phục đó...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi khám phá trang 40 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 7: Trang phục trong đời sống

Câu hỏi: Quan sát hình 7.2 và cho biết các nhân vật trong hình sử dụng trang phục gì? Nêu vai trò của các trang phục đó

Trả lời: 

Trong hình, các nhân vật mặc đồng phục:

– Cô giáo: mặc áo dài

Quảng cáo

– Thầy giáo: mặc sơ mi quần âu

– Học sinh: đồng phục học sinh

– Bảo vệ: đồng phục bảo vệ

Các trang phục trên được sử dụng thể hiện được nghề nghiệp của họ.