Trang chủ Lớp 6 Công Nghệ 6 sách Kết nối tri thức Liên hệ thực tiễn và kể tên một số nghề cần trang...

Liên hệ thực tiễn và kể tên một số nghề cần trang phục đặc biệt. Những bộ trang phục đó được sử dụng với vai trò gì?...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi khám phá trang 40 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 7: Trang phục trong đời sống

Câu hỏi: Liên hệ thực tiễn và kể tên một số nghề cần trang phục đặc biệt. Những bộ trang phục đó được sử dụng với vai trò gì?

Trả lời: Một số nghề cần trang phục đặc biệt như công nhân, bác sĩ, y tá, bộ đội, công an. Những bộ trang phục đó được sử dụng để phân biệt được các ngành nghề, tiện lợi cho quá trình sử dụng và phù hợp với đặc điểm công việc của họ.