Trang chủ Bài học Bài 7: Trang phục trong đời sống (Kết nối tri thức)

Bài 7: Trang phục trong đời sống (Kết nối tri thức)

Quảng cáo
Trang phục có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống con người? Trang phục nào thường được may bằng vải? Vải sợ...
Ý nghĩa: Trang phục có vai trò che chở, bảo vệ cơ thể con người khỏi một số tác động có hại cho thời tiết và môi trường. Trang phục góp phần tôn vinh nét đẹp của người mặc.

Mới cập nhật

Bài 2 trang 43 Công nghệ 6 Kết nối tri thức: Tìm hiểu loại vải thường dùng để may trang phục truyền thống đặc...
Giải bài 2 trang 43 Công nghệ lớp 6 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 7: Trang phục trong đời sống Câu...
Bài 1 trang 43 Công nghệ 6 Kết nối tri thức: Kể tên một số loại trang phục thường mặc của em và tìm...
Giải bài 1 trang 43 Công nghệ lớp 6 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 7: Trang phục trong đời sống Câu...
Đọc những nhãn quần áo trong hình 7.6, cho biết trang phục đó được làm từ loại vải nào. Trong ba loại vải này,...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi kết nối năng lực trang 43 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống:...
Quan sát hai bộ trang phục trong hình 7.5 và chỉ ra sự khác biệt về kiểu dáng, màu sắc, đường nét và hoạ...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi khám phá trang 42 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 7:...
Quan sát hình 7.4 phân nhóm các trang phục theo tiêu chí phân loại trang phục ở hình 7.3
Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập trang 42 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 7:...
Liên hệ thực tiễn và kể tên một số nghề cần trang phục đặc biệt. Những bộ trang phục đó được sử dụng với...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi khám phá trang 40 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 7:...