Trang chủ Lớp 6 Công Nghệ 6 sách Kết nối tri thức Quan sát hình 7.4 phân nhóm các trang phục theo tiêu chí...

Quan sát hình 7.4 phân nhóm các trang phục theo tiêu chí phân loại trang phục ở hình 7.3...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập trang 42 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 7: Trang phục trong đời sống

Câu hỏi: Quan sát hình 7.4 phân nhóm các trang phục theo tiêu chí phân loại trang phục ở hình 7.3

Trả lời: 

Quảng cáo

Theo giới tính:

 • Trang phục nam: a, c, d, i
 • Trang phục nữ:b, g, h
 • Theo lứa tuổi:
 • Trang phục trẻ em: e

Theo thời tiết:

 • Trang phục mùa nóng: b, c, k, a
 • Trang phục mùa lạnh: i

Theo công dụng:

 • Trang phục lễ hội: g
 • Trang phục thể thao: a
 • Đồng phục: k
 • Trang phục bảo hộ lao động: d
 • Trang phục biểu diễn nghệ thuật: h