Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên 6 sách Chân trời sáng tạo Giải bài 3 trang 34 Khoa học tự nhiên 6 Chân trời...

Giải bài 3 trang 34 Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo: Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng...

Lời giải bài 3 trang 34 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ

Câu hỏi: Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng:

Lựa chọn loại nhiệt kế để đo nhiệt độ của:

a, Cơ thể người            b, nước sôi                         c, không khí trong phòng

Quảng cáo

Trả lời: 

a, Cơ thể người: lựa chọn nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ

b, Nước sôi: lựa chọn nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ

c, không khí trong phòng: lựa chọn nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ