Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Bài 4: Thực hành đọc bản đồ. Xác định vị trí của...

Bài 4: Thực hành đọc bản đồ. Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 118 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 4: Thực hành đọc bản đồ. Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ

Câu hỏi 1: Hãy xác định vị trí của Việt Nam trên bản đồ các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Trả lời: Vị trí địa lí của Việt Nam:

– Việt Nam nằm trên bán đảo Đông Dương, khu vực Đông Nam Á, ven biển Thái Bình Dương.

– Phía Đông tiếp giáp với Biển Đông, Phía Bắc và phía Tây tiếp giáp với lần lượt với 3 nước Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

Quảng cáo

Câu hỏi 2: Quan sát hình 4.2, hãy cho biết muốn đi từ Cung thể thao Quần Ngựa đến bảo tàng Hồ Chí Minh ta phải đi qua những con đường nào. Tìm đường đi ngắn nhất.

Trả lời: Quan sát hình 4.2 ta thấy, muốn đi từ Cung thể thao Quần Ngựa đến bảo tàng Hồ Chí Minh bằng con đường ngắn nhất thì cần phải đi qua lần lượt: Từ đường Văn Cao rẽ vào Phố Đội Cấn sau đó rẽ vào Phố Ngọc Hà.