Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Quan sát hình 3.5 hãy lựa chọn các địa điểm danh thắng...

Quan sát hình 3.5 hãy lựa chọn các địa điểm danh thắng mà em muốn đến và tạo ra một lược đồ trí nhớ...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 116 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 3: Lược đồ trí nhớ

Câu hỏi: Quan sát hình 3.5 hãy lựa chọn các địa điểm danh thắng mà em muốn đến và tạo ra một lược đồ trí nhớ để đi từ trụ sở vườn quốc gia Ba Vì đến những địa điểm danh thắng đã chọn.

Trả lời: Điểm danh thắng mà em muốn đến là: Quần thể bách xanh cổ thụ, Đền Thượng và tháp Bảo Thiên.