Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Đọc thông tin và quan sát hình 13.5, hãy Kể tên các...

Đọc thông tin và quan sát hình 13.5, hãy Kể tên các đai khí áp trên trái đất...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 153 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 13: Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát hình 13.5, hãy:

  • Kể tên các đai khí áp trên trái đất. Các đai khí áp phân bố như thế nào trên Trái Đất?
  • Kể tên các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất. Nhận xét

Trả lời: 

1. Tên các đai khí áp trên Trái Đất:

Quảng cáo

  • Đai áp thấp ôn đới
  • Đai áp cao cận nhiệt đới
  • Đai áp thấp xích đạo

=> Các đai khí áp phân bố xen kẽ nhau từ xích đạo về hai cực.

2. Các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất là:

  • Gió Tín phong
  • Gió Tây ôn đới

=> Nhận xét:

  • Tín phong là gió thổi từ các đai áp cao chí tuyến về áp thấp xích đạo. Ở nửa cầu Bắc gió hướng Đông Bắc, ở nửa cầu Nam gió hướng Đông Nam.
  • Gió Tây ôn đới là loại gió thổi từ các đai áp cao chí tuyến về các đai áp thấp khoảng vĩ độ 60°. Ở nửa cầu Bắc gió hướng Tây Nam, ở nửa cầu Nam gió hướng Tây Bắc.