Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 1 trang 154 Lịch sử và Địa lí 6 Cánh...

Giải bài 1 trang 154 Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều: hãy cho biết tầng khí quyển nào có liên quan nhiều nhất tới đời sống và sản xuất...

Giải bài 1 trang 154 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 13: Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió

Câu hỏi: Quan sát hình 13.1, hãy cho biết tầng khí quyển nào có liên quan nhiều nhất tới đời sống và sản xuất của con người. Trình bày đặc điểm của tầng khí quyển đó.

Trả lời: Tầng khí quyển liên quan nhiều nhất tới đời sống và sản xuất của con người là tầng đối lưu.

Đặc điểm tầng đối lưu là:

  • 7 – 16km (7km ở cực 16km ở xích đạo)
  • Tập trung tới 90% không khí, 99% hơi nước
  • Nhiệt độ giảm dần khi lên cao: trung bình cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,60 C.
  • Là nơi sinh ra các hiện tượng khí tượng: mây mưa sấm chớp…