Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Dương Đình Nghệ đã khôi phục và giành quyền tự chủ như...

Dương Đình Nghệ đã khôi phục và giành quyền tự chủ như thế nào?...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 87 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 17: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Câu hỏi: Dương Đình Nghệ đã khôi phục và giành quyền tự chủ như thế nào?

Trả lời: Dương Đình Nghệ khôi phục và giành quyền tự chủ:

– Đầu năm 931, Dương Đình Nghệ kéo quân từ Ái Châu đánh và và nhanh chóng làm chủ thành Đại La.

– Cuộc kháng chiến năm 931 giành thắng lợi, Dương Đình Nghệ xưng Tiết độ sứ, khôi phục nền tự chủ.