Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 1 trang 90 Lịch sử và địa lí 6 Cánh...

Giải bài 1 trang 90 Lịch sử và địa lí 6 Cánh diều: Dựa vào mẫu dưới đây, hãy sắp xếp những thông tin vào sơ đồ sao cho phù hợp...

Giải bài 1 trang 90 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 17: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Câu hỏi: Dựa vào mẫu dưới đây, hãy sắp xếp những thông tin vào sơ đồ sao cho phù hợp

Trả lời: Sắp xếp các thông tin:

1. Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ (năm 905): giành nền tự chủ của dân tộc

Quảng cáo

2. Cải cách của Khúc Hạo (năm 907 – 917): Bảo vệ nền tự chủ

3. Dương Đình Nghệ chiến thắng quân Nam Hán (năm 931): Củng cố nền tự chủ

4. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền (năm 938): Chấm dứt thời Bắc thuộc, mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc.