Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 1 trang 131 Lịch sử và địa lí 6 Cánh...

Giải bài 1 trang 131 Lịch sử và địa lí 6 Cánh diều: Trong các ngày 21/3, 22/6, 23/9 và 22/12, tia sáng mặt trời lúc giữa trưa...

Giải bài 1 trang 131 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 7: Chuyển động của trái đất quanh mặt trời và các hệ quả địa lí

Câu hỏi: Trong các ngày 21/3, 22/6, 23/9 và 22/12, tia sáng mặt trời lúc giữa trưa chiếu thẳng góc vào các vĩ tuyến nào trên Trái Đất? Tại sao?

Trả lời: ngày 21/3, 22/6 mặt trời buổi trưa chiếu thẳng góc với vĩ tuyến 23027′B vì lúc đó bán cầu Bắc ngả về phía Mặt trời.

ngày 23/9, 22/12 mặt trời buổi trưa chiếu thẳng góc với vĩ tuyến 23027′B vì lúc đó bán cầu Nam ngả về phía Mặt trời.