Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 2 trang 131 Lịch sử và địa lí 6 Cánh...

Giải bài 2 trang 131 Lịch sử và địa lí 6 Cánh diều: Dưới đây là một đoạn hội thoại giữa bạn Huy và chị...

Giải bài 2 trang 131 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 7: Chuyển động của trái đất quanh mặt trời và các hệ quả địa lí

Câu hỏi: Dưới đây là một đoạn hội thoại giữa bạn Huy và chị:

– Chị bạn Huy: Cuối tháng 12 chị sẽ đi công tác ở Ô-xtrây-li-a hai tuần nhé Huy.

– Bạn Huy: Chị nhớ mang theo nhiều áo ấm vào nhé. Cuối tháng 12 sẽ rét lắm đấy.

Quảng cáo

– Chị bạn Huy: Không lo đâu em, cuối tháng 12 thì Ô- xtrây-li-a lại nóng rồi.

Theo em, chị bạn Huy nói đúng không? Vì sao?

Trả lời: Theo em, chị bạn Huy nói đúng vì Ô-xtrây -li-a thuộc Nam bán cầu. Mà vào tháng 12, Nam bán cầu được mặt trời nên nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt. Vì vậy lúc này Nam bán cầu là mùa nóng -> Ô-xtrây -li-a là mùa nóng.