Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 2 trang 169 Lịch sử và Địa lí 6 Cánh...

Giải bài 2 trang 169 Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều: Tại sao nói: Ở vùng khí hậu nhiệt đới, chế độ nước phụ thuộc vào chế độ mưa...

Giải bài 2 trang 169 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 18: Sông. Nước ngầm và băng hà

Câu hỏi: Tại sao nói: Ở vùng khí hậu nhiệt đới, chế độ nước phụ thuộc vào chế độ mưa?

Trả lời: Khí hậu ở vùng nhiệt độ chia thành hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Trong khi đó, chế độ nước lại phụ thuộc vào lượng nước mưa. Do đó, mùa mưa chế độ nước nhiều và ngược lại mùa hạ chế độ nước ít => Ở vùng khí hậu nhiệt đới, chế độ nước phụ thuộc vào chế độ mưa.