Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Hãy xác định bốn đại dương chính trong hình 19.1

Hãy xác định bốn đại dương chính trong hình 19.1...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 171 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

Câu hỏi: Hãy xác định bốn đại dương chính trong hình 19.1

– Dựa vào bảng 19.1, hãy cho biết đại dương nào có diện tích lớn nhất? Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất?

Quảng cáo

Trả lời: Xác định bốn đại dương chính trong hình 19.1: Bắc băng dương, thái bình dương, đại tây dương, ấn độ dương

Dựa vào bảng 19.1, em thấy:

  • Thái Bình Dương là đại dương có diện tích lớn nhất
  • Bắc Băng Dương là đại dương có diện tích nhỏ nhất