Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 2 trang 25 Lịch sử và địa lí 6 Cánh...

Giải bài 2 trang 25 Lịch sử và địa lí 6 Cánh diều: Khái quát những nét cơ bản về kinh tế, xã hội Việt Nam cuối thời nguyên thủy...

Giải bài 2 trang 25 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 5: Chuyển biến về kinh tế xã hội thời nguyên thuỷ

Câu hỏi: Khái quát những nét cơ bản về kinh tế, xã hội Việt Nam cuối thời nguyên thủy

Trả lời: Những nét cơ bản về kinh tế, xã hội Việt Nam cuối thời nguyên thủy:

– Về kinh tế: Biết chế tác công cụ lao động bằng đồng đỏ và đồng thau, số lượng lớn hơn và phong phú hơn về chủng loại

– Về xã hội: Con người dần chuyển xuống khai phá khu vực đồng bằng ven những con sông lớn và dần ổn định.