Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Trình bày quá trình phát hiện ra kim loại vào cuối thời...

Trình bày quá trình phát hiện ra kim loại vào cuối thời nguyên thủy...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 23 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 5: Chuyển biến về kinh tế, xã hội thời nguyên thuỷ

Advertisements (Quảng cáo)

Câu hỏi: Quan sát các hình từ 5.1 đến 5.4 và đọc thông tin, hãy:

– Trình bày quá trình phát hiện ra kim loại vào cuối thời nguyên thủy

– Nêu ra vai trò của kim loại đối với sản xuất và đời sống của con người cuối thời nguyên thủy.

Trả lời: +Quá trình phát hiện ra kim loại vào cuối thời nguyên thủy:

Advertisements (Quảng cáo)

– Ban đầu, con người nhặt được những khối đồng nguyên chất (đồng đỏ) bị nóng chảy và vón cục lại.

– Từ thiên niên kỉ IV TCN, con người phát hiện và chế tác công cụ lao đồng bằng đồng đỏ, đồng thau.

– Đến cuối thiên niên kỉ II – đầu thiên niên kỉ I TCN, con người biết chế tác công cụ lao động bằng sắt.

+ Nhờ có kim loại đã giúp diện tích canh tác nông nghiệp ngày càng mở rộng => năng suất lao động tăng, sản phẩm không chỉ đủ ăn mà còn dư thừa.