Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Quan sát lược đồ hình 9.2 (sgk trang 43), các hình 9.4,...

Quan sát lược đồ hình 9.2 (sgk trang 43), các hình 9.4, 9.5 và đọc thông tin, hãy trình bày tổ chức nhà nước đế chế ở La Mã?...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 45 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 9: Hy Lạp và La Mã cổ đại

Câu hỏi:  Quan sát lược đồ hình 9.2 (sgk trang 43), các hình 9.4, 9.5 và đọc thông tin, hãy trình bày tổ chức nhà nước đế chế ở La Mã?

Trả lời: Tổ chức nhà nước đế chế ở La Mã là:

– Thế kỉ III TCN, thành thị La Mã lớn đã xâm chiếm các thành thị trên bán đảo I-ta-li-a và trở thành một đế chế.

Quảng cáo

– Năm 27 TCN, Ốc-ta-viu-xơ trở thành người thống trị La Mã và nắm trong tay mọi quyền hành và được gọi là Ô-gu-xtu-xơ (đấng tối cao).

– Dưới thời Ô-gu-xtu-xơ, vai trò của Viện Nguyên lão được coi trọng.