Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Trình bày tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp

Trình bày tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 44 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 9: Hy Lạp và La Mã cổ đại

Câu hỏi: Trình bày tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp

Hãy kể tên các tầng lớp xã hội trong thành bang A-ten

Trả lời: Tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp:

– Các thành bang ở Hy Lạp ra đời từ thế kỉ VIII đến hết thế kỉ VI TCN, trong đó lớn nhất là bang Xpác-ta và A-ten.

– Các bang có đường biên giới lãnh thổ, có chính quyền, quân đội, luật pháp, hệ thống kinh tế, tiền tệ và thần bảo hộ riêng.

Quảng cáo

– Thiết chế chính trị, tổ chức nhà nước mỗi bang không giống nhau.

Các tầng lớp xã hội trong thành bang A-ten:

– quý tộc chủ nô

– nông dân

– người làm công thương nghiệp (chủ xưởng, chủ thuyền, thương nhân…)