Trang chủ Lớp 6 SBT GDCD lớp 6 Theo em, vì sao tuy bận nhiều công việc nhưng Bác Hồ...

Theo em, vì sao tuy bận nhiều công việc nhưng Bác Hồ vẫn thường xuyên luyện tập thể dục – thể thao ? Bác Hồ có tinh...

Bác Hồ có tinh thần tự chăm sóc, rèn luyện thân thể. Dù bận nhiều công việc nhưng Bác vẫn thường xuyên tập tập thể dục -thể thao. Theo em, vì sao tuy bận nhiều công việc nhưng Bác Hồ vẫn thường xuyên luyện tập thể dục – thể thao ? – Bài 1: Tự chăm sóc rèn luyện thân thể

Theo em, vì sao tuy bận nhiều công việc nhưng Bác Hồ vẫn thường xuyên luyện tập thể dục – thể thao ?

Bác Hồ có tinh thần tự chăm sóc, rèn luyện thân thể. Dù bận nhiều công việc nhưng Bác vẫn thường xuyên tập tập thể dục -thể thao. Bác tâm niệm rằng tập thể dục thể thao rất vui, gần gũi với mọi người.  Về mùa hè, những lần Bác đi công tác phải qua sông, suối, anh em bảo vệ đều chuẩn bị thuyên hoặc mảng để Bác dùng. Nhưng chỉ khi nào nước sông suối lớn, chảy xiết, Bác mới đi thuyền. Còn không, Bác nhất định không chịu ngồi thuyền mà tự bơi cùng anh em trong đoàn-. Khi lên bờ, Bác còn nói vui : “Bơi thế này vừa sạch người, vừa khoẻ !”.Bác là tấm gương sáng cho chúng em học tập rèn luyện thể dục thể thao.