Test Yourself 4 – trang 48 Sách Bài Tập (SBT) Anh 6 mới: Tổng hợp bài tập Test Yourself 4 có đáp án và...
. Test Yourself 4 – trang 48 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 6 mới – Test Yourself 4 – Tự kiểm tra 4
Speaking – trang 42 Unit 12 Sách Bài Tập (SBT) tiếng Anh lớp 6 mới: Tổng hợp bài tập Speaking unit 12 có đáp...
. Speaking – trang 42 Unit 12 Sách Bài Tập (SBT) tiếng Anh lớp 6 mới – Unit 12. Robots – Người máy
Reading – trang 43 Unit 12 SBT tiếng Anh lớp 6 mới: Tổng hợp bài tập Reading unit 12 có đáp án và lời
. Reading – trang 43 Unit 12 Sách Bài Tập (SBT) tiếng Anh lớp 6 mới – Unit 12. Robots – Người máy
Writing – trang 46 Unit 12 Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 mới: Tổng hợp bài tập Writing unit 12 có đáp án...
. Writing – trang 46 Unit 12 Sách Bài Tập (SBT) tiếng Anh lớp 6 mới – Unit 12. Robots – Người máy
Quảng cáo


Luyện tập

Hoạt động 4 trang 38 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Trong một trân bóng đá, quả bóng được chuyền ngang...
Hoạt động 4 trang 38 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. . Bài: Chủ đề 7: Tìm hiểu kết quả tác...
Bài 2 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết số nguyên thích hợp vào ô trống.
Bài tập - Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên - Bài 2 trang 106 Tài liệu dạy – học toán...
Câu 34 trang 11 SBT môn Toán Lớp 6 tập 2: Tìm tất cả các phân số bằng phân số 21/28 và có mẫu...
Tìm tất cả các phân số bằng phân số 21/28 và có mẫu số là số tự nhiên nhỏ hơn 19.. Câu 34 trang...
Bạn nào đúng trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Lan nói “ Tổng của một số dương và một...
3. Tính chất của phép cộng các số nguyên - Bạn nào đúng trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1....
Những đặc trưng của văn học dân gian, I. KHÁI NIỆM VĂN HỌC DÂN GIAN 1. Văn học dân gian là gì ?
Văn miêu tả lớp 6 - Những đặc trưng của văn học dân gian. I. KHÁI NIỆM VĂN HỌC DÂN GIAN : 1. Văn...