Quảng cáo

Luyện tập

Hoạt động 6 trang 170 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trong hình 5 miêu tả một khung thành bóng đá....
2. Độ dài đoạn thẳng - Hoạt động 6 trang 170 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trong...
A closer look 2 trang 61 Unit 12 tiếng anh 6 mới, Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A...
Unit 12: Robots - A closer look 2 - trang 61 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới. Tổng hợp bài tập và một...
Câu 31 trang 10 SBT Toán 6 tập 1: Có thể nói rằng A = ∅ hay không?
Có thể nói rằng A = ∅ hay không?. Câu 31 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1 - Bài 4....
Câu 2 trang 23 Sách bài tập (SBT) Địa 6: Để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ người ta thường...
Để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ người ta thường dùng 3 loại kí hiệu dưới đây . Câu 2...
Gọi tên và nêu chức năng của từng bộ phận kính hiển vi (SGK Sinh 6 trang 18)
Gọi tên và nêu chức năng của từng bộ phận kính hiển vi - trang 18: Bài 5. Kính lúp kính hiển vi và...