Quảng cáo

Luyện tập

Bài 53 trang 30 sgk Toán 6 tập 2, “Xây trường” Em hãy “xây bức tường” ở hình 9 này bằng cách điền các phân...
“Xây trường” Em hãy “xây bức tường” ở hình 9 này bằng cách điền các phân số thích hợp vào các “viên gạch” theo quy...
Bài 84 trang 92 sgk Toán 6 tập 1, Điền các dấu “+”, “-“ thích hợp vào ô trống:
Điền các dấu “+”, “-“ thích hợp vào ô trống. Bài 84 trang 92 sgk toán 6 tập 1 - Nhân hai số nguyên...
Vì sao nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu
Vì sao nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu. Nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu ...
Bài 11 trang 55 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 2: Độ dài quãng đường AB dài: 0 + 4 = 14(km)
Bài 11 trang 55 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. b) Đổi: (2,4h = {{12} over 5}h). Bài tập - Chủ...
Lựa chọn một cảnh của sân trường trong giờ ra chơi để viết thành một đoạn văn miêu tả: Nhìn các bạn nam chơi...
Văn miêu tả lớp 6 - Lựa chọn một cảnh của sân trường trong giờ ra chơi để viết thành một đoạn văn miêu...