Quảng cáo

Luyện tập

Câu 134 trang 23 Sách bài tập lớp 6 tập 1: Điền chữ số vào dấu * để 3*5 chia hết cho 3 b) 7*2...
Điền chữ số vào dấu * để : a) 3*5 chia hết cho 3 b) 7*2 chia hết cho 9 c) *63* chia hết cho 2, 3,...
Câu 133 trang 22 Sách bài tập lớp 6 tập 1: Trong các số: 5319; 3240; 831. Số nào chia hết cho 3 mà...
Trong các số: 5319; 3240; 831. a) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9? b) Số nào chia hết cho...
Phát biểu cảm nghĩ của em về tinh thần chiến đấu hy sinh của nhân vật Lượm trong bài thơ cùng tên của Tố...
Lượm - Tố Hữu - Phát biểu cảm nghĩ của em về tinh thần chiến đấu hy sinh của nhân vật Lượm trong bài...
A. WHAT ARE YOU DOING? (Bạn đang làm gì?) trang 124 tiếng anh 6, GO và PLAY thường được dùng chi hoạt động thể...
Unit 12 : Sports and pastimes - Thể thao và giải trí - A. WHAT ARE YOU DOING? (Bạn đang làm gì?) trang 124...
Hoạt động 1 trang 60 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 2:  
Hoạt động 1 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2.  . Bài: 1. Tìm giá trị phân số của một...