Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 6 Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài tập trang 68 Tiếng Anh 6 Global success – Review 2 (Unit 4-5-6)
1. Listen and cirete the word with the different undedtined sound. 
Hướng dẫn giải Tiếng Anh 6 Unit 6: Our Tet Holiday – Looking back
1. Match the verbs on the left with the nouns on the right
Skills 2 Unit 6: Our Tet Holiday trang 65 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức
1. Nguyen is writing to his penfriend Tom about how his family prepares for Tet. Listen and tick  the things you hear.
Trả lời câu hỏi A closer look 2 Unit 6 Our Tet Holiday – Tiếng Anh 6 Global success
1. Look at the signs at the library and complete the sentences with should or shouldn’t

Quảng cáo

Mới cập nhật

Trả lời câu hỏi trang 14 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều: Bài 2 Thời gian của em
Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 14 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài 2: Thời gian của em Câu...
Tự đọc sách báo: Đọc mục lục sách trang 12 Tiếng Việt 2 cánh diều
Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 13 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều: Đọc mục lục sách Câu 2. Em...
Lời giải bài viết 2 trang 11 Tiếng Việt 2 Cánh Diều: Ghép từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành...
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 11, 12 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài viết 2 -...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trao đổi trang 10, 11 Tiếng Việt 2 Cánh diều: Giả sử em được mời lên sân khấu...
Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 10, 11 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Trao đổi - Mỗi người...
Trả lời câu hỏi luyện tập bài Mỗi người một việc trang 10 Tiếng Việt 2 Cánh diều: Xếp các từ ngữ dưới...
Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 10 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Luyện tập: Mỗi người một việc Câu...
Soạn bài Mỗi người một việc trang 9 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều: Bài thơ nói lên những đồ vật, con vật và...
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 9 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài đọc: Mỗi người một...