Trang chủ Lớp 6 SBT Tiếng Anh lớp 6 mới Phonetics trang 10 Unit 8 Sách bài tập Anh 6 mới: Tổng...

Phonetics trang 10 Unit 8 Sách bài tập Anh 6 mới: Tổng hợp bài tập Phonetics unit 8 có đáp án và lời giải...

Tổng hợp bài tập Phonetics unit 8 có đáp án và lời giải chi tiết. Phonetics – trang 10 Unit 8 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 6 mới – Unit 8. Sports and Games – Thể thao và trò chơi

PHONETICS

1 Write the following words in the correct column.

[ Viết các từ sau vào đúng cột]

Quảng cáo
Đang tải...

Đáp án:

2 Read the sentences aloud; pay attention to the underlined words.

[ Đọc to các câu này; chú ý đến các từ được gạch chân]