Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 1 trang 102 Toán 6 tập 2 cánh diều: Bài tập...

Bài 1 trang 102 Toán 6 tập 2 cánh diều: Bài tập cuối chương 6 Đọc tên điểrm, đường thẳng, đoạn thẳng trong hình 89...

Giải bài 1 trang 102 Toán 6 Cánh diều tập 2. Bài tập cuối Chương 6: Hình học phẳng

Advertisements

a) Đọc tên điểm, đường thẳng, đoạn thẳng trong hình 89

b) Vẽ hai điểm M, N và đường thẳng đi qua hai điểm đó.

Quảng cáo - Advertisements

a) Điểm A, B

Đoạn thẳng AB

Đường thẳng a

b) Đường thẳng b đi qua hai điểm M và N

Advertisements