Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau...

Đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau trong hình 90, Hình 91, Hình 92, Hình 93...

Giải bài 2 trang 102 Toán 6 Cánh diều tập 2. Bài tập cuối Chương 6: Hình học phẳng

Đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau trong hình 90, Hình 91, Hình 92, Hình 93

Quảng cáo - Advertisements

Hai đường thẳng song song: a//b; AB//CD; d //AB//CD

Hai đường thẳng cắt nhau: c cắt d; MQ cắt PN

Advertisements