Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Trong hình 97 đọc tên các điểm: a) Nằm trong góc...

Trong hình 97 đọc tên các điểm: a) Nằm trong góc xOy b) Nằm ngoài góc xOy...

Giải bài 7 trang 103 SGK Toán 6 tập 2 Cánh diều. Bài tập cuối Chương 6 Hình học phẳng

Advertisements

Trong hình 97 đọc tên các điểm:

a) Nằm trong góc xOy

Quảng cáo - Advertisements

b) Nằm ngoài góc xOy

a) Nằm trong góc xOy: A và B

b) Nằm ngoài góc xOy: D và C.

Advertisements